HILJUTISED ARTIKLID

REL i arhiiviruum Eesti Majas

Sverigeestrna.se leheküljel on Sirle Söödi poolt kirjutatud artikkel, milles seisab, et Scala teatri kunstiinimesed on tulnud vastu nende soovile ja Rootsi Eestlaste Liidu arhiiviruum...

Eesti ettevõte ehitab Stockholmis raudtee- ja jalakäigusilla

BLRT Grupi tütarettevõte Marketex Offshore Constructions allkirjastas lepingu sillakonst-ruktsioonide valmistamiseks kõige enam koor-matud raudtee- ja jalakäigusillale Stockholmi keskosas. Valdav osa Stockholmi keskosas asuvatest raudteedest,...

Mart Nurk bedriver hot och påtryckningar mot Estniska Dagbladet

Genom hot och påtryckningar försöker Mart Nurk påverka Estniska Dagbladets redaktion. Den 13:e juni besöktes vår tidningsredaktion av Mart Nurk som är ordförande i...

Skall aktieägarna i Eesti Maja AB betala för något som inte...

På sverigeesterna.se websida finns en artikel från Sirle Sööt där hon menar att konstnärer från Scala teater är nu övertalade om att det gamla...

Intervju med Estlands utrikesminister Sven Mikser

På senaste tiden talas allt ofta-re hur den politiska skalan vänster-höger förlorat sin relevans för defi-nitionen av politiska uppfattningar och att det istället är...

Päevalehte püütakse mõjutada

13. juunil käis AB Eesti Maja – Estniska Huset juhatuse esimees Mart Nurk lehe toimetuses ja nõudis toimetaja käest aru, et miks tema isiklikult...