Eesti asub taotlema vaatlejastaatust Arktika Nõukogus

0
737

FOTO: Vikipeedia

14. novembril arutati välisminister Urmas Reinsalu ettepanekul Vabariigi Valitsuse kabinetiistungil Eestile vaatlejakohta taotlemist Arktika Nõukogus, mis kiideti heaks valitsuse istungi otsusena.

„Arvestades Arktikast lähtuvaid üha suuremaid väljakutseid, on tegemist võimalusega Eestil kaasuda rahvusvahelisemalt Arktikaga seonduvate teemadega. Arktika Nõukogu on üks olulisemaid regiooni küsimusi käsitlevaid koostööfoorumeid ning tegeleb Arktika säästva arengu ja keskkonna kaitsmisega. Arktika jätkusuutliku arengu tagamine vajab riikidevahelist koostööd ja laiapõhjalist poliitilist toetust ning see ei peaks olema ainult Arktika riikide ülesanne, vaid ka Arktika lähedal asuvate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastutus,” sõnas Reinsalu.

„Eesti kui kõige põhjapoolsem mitte-Arktika riik on oma asukohast tingitud otseselt mõjutatud Arktikas toimuvatest geopoliitilistest arengutest ning seepärast on meil ka põhjust olla kaasatud aruteludesse  ja mureküsimuste lahendamisesse,” ütles minister. Ta lisas, et kuigi vaatleja roll on peamiselt nõukogu tööd jälgida, panustavad vaatlejariigid siiski nõukogu töörühmade kaudu.

Välisministri sõnul jagunevad Eesti huvid Arktikas peamiselt kolme valdkonda – teadus, majandus ja julgeolek – ning Eesti aktiivsem tegevus Arktika suunal pakuks Eesti teadlastele ja ettevõtetele rohkem võimalusi osaleda erinevates koostööformaatides. „Näiteks võimaldaks vaatlejastaatus meie teadlastele, kes tegelevad polaaruuringutega, suuremat ligipääsu teadusfondidele ning aitaks tõhustada uuringuid töörühmade kaudu,” lausus Reinsalu ning lisas, et samuti on Eestil Arktika suunal ka mitmed majandushuvid, näiteks kalandus, logistika ja keskkonnasäästlik tehnoloogia.

Vastavalt Eesti välispoliitika arengukavas märgitud rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku tagamise eesmärkidele 2030. aastaks on Eesti huvi tugevdada lisaks kahepoolsetele suhetele ka koostööd regionaalsetes küsimustest, sealhulgas muuta Põhjala riikidega tehtav koostöö tihedamaks ja mõjukamaks, et tagada Eesti jaoks soodne väliskeskkond.

 

VÄLISMINISTEERIUM

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here