Eesti juristkonna suurfoorum „100 aastat Eesti esimesest põhiseadusest”

0
290

Õiguse eest seisja auhindade üleandmine. FOTO: justiitsministeerium

 

8.–9. oktoobril toimus Tartus 36. Eesti õigusteadlaste päevad, mille läbiv teema oli Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäev. 

„Tänavu pöörab juristkond suurt tähelepanu Eesti esimese põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamisele,” sõnas õigusteadlaste päevade üks eestvedajaid Peep Pruks. „Eesti Vabariigi põhiseaduse vastuvõtmine 15. juunil 1920 andis Eesti riigile alusdokumendi, tänu millele sai rajada demokraatliku, põhi- ja vähemusrahvuste õigusi kaitsva ning õiglusel rajaneva riigikorralduse,” lisas ta. 

Vanemuise kontserdimajas peetava plenaaristungi ja kokkuvõtva vestlusringi vahele mahtusid kahel päeval neli samaaegset sessiooni kuueteistkümne aruteluga. Kogenud väitlusjuhtide juhendamisel esines enam kui kaheksakümmend ettekandjat. Muu hulgas räägiti Eesti põhiseadusest ja selle tulevikust, rahvusvahelisest õigusest, tehisintellekti rakendustest haldusmenetluses, ettevõtlusvabadusest ja töötaja põhiõiguste kaitsest selles kontekstis, rohelisest lainest, intellektuaalomandist, laste õigustest ning paljudest teistest päevakohastest teemadest. 

Õigusteadlaste päevade avaistungil andis justiitsminister Raivo Aeg üle õiguse eest seisja autasu. Sellega tunnustatakse inimesi, kes on oma algatuse, käitumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. “Õiguse eest seisja” tunnustuse pälvisid emeriitprofessor Jaan Sootak ja emeriitadvokaat Aleksander Glikman

Tutvustati Rait Maruste raamatut „Eesti omariikluse põhidokumendid” ja väljaannet „Riigiõiguse aastaraamat 2020″. 

Õigusteadlaste päevadeks ilmus rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International 2020. aasta väljaanne „100 Years Later” ja põhiseaduse temaatikat käsitlev ajakirja Juridica erinumber. 

Peep Pruksi sõnul on Eesti esimese põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud ürituste kavas eriline koht põhiseaduse kommentaaride põhjalikult uuendatud väljaandel, mille sihtrühmaks ei peeta üksnes juriste, vaid kogu Eesti avalikkust. „Põhiseaduse kommentaaride viiendat väljaannet esitletakse Eesti Teaduste Akadeemias 21. detsembril,” tutvustas Pruks tulevikuplaane. 

TARTU ÜLIKOOL

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here