Eesti, Leedu, Rootsi ja Ukraina välisministrid tegid Tallinnas ühisavalduse

0
653

FOTO: välisministeerium

 

Eesti välisminister Urmas Reinsalu, Leedu välisminister Linas Linkevičius, Rootsi välisminister Ann Linde ja Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko rõhutasid 26. novembril Tallinnas tehtud ühisavalduses oma vankumatut toetust Ukraina suveräänsusele, territoriaalset terviklikkusele, ühtsusele ja sõltumatusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

„Me kutsume Venemaad järgima rahvusvahelist õigust ja selle -alus põhimõtteid ning tühistama samme, mis on nende põhimõtetega vastuolus. Mõistame jõuliselt hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ilmse rikkumise Vene relvajõudude agressiooniga alates 2014. aasta veebruarist ning Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna ebaseadusliku liidendamise Vene Föderatsiooniga, mida me ei tunnusta. Rakendame järjekindlalt mittetunnustamispoliitikat, sealhulgas piiravate meetmete kaudu,” ütlesid nelja riigi ministrid ühisavalduses.

Eesti, Leedu ja Rootsi välisministrid tunnustasid Ukrainat väsimatute püüete eest lahendada Venemaa jätkuvast agressioonist põhjustatud  konfliktUkraina idaosas rahumeelselt, Sellest võidaksid nii Ukraina elanikud kui laiemalt kogu Euroopa. . Nad rõhutasid, kui tähtis on leida konfliktile jätkusuutlik poliitiline lahendus, mis põhineb Minski lepete täielikul rakendamisel ja kutsusid Venemaad selles küsimuses täielikku vastutust võtma.

Ministrid rõhutasid taas iga riigi võõrandamatut õigust otsustada oma poliitiliste prioriteetide, sealhulgas oma julgeolekukorralduse üle. Hiljutistel parlamendivalimistel näitasid valijad ülekaalukat toetust Ukraina Euro-Atlandi püüdlustele ja andsid valitsusele tugeva mandaadi ulatuslike reformide jätkamiseks.

„Nende reformide edukus on hädavajalik, et panna alus jõukale ja rahumeelsele Ukrainale, millel on kindel koht Euroopa demokraatlike riikide seas ja mis on pühendunud meie ühistele euroopalikele väärtustele, nagu demokraatia, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus ja õigusriik. Oleme valmis Ukrainat nendes jõupingutustes toetama, sealhulgas Idapartnerluse raames,” märkisid ministrid.

Välisministrid kinnitasid, et võtavad teadmiseks 2018. aastal Venemaa poolt ebaseaduslikult kinni peetud laevade tagastamise Ukrainale ning kutsusid Venemaad täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, kindlustades takistamatu juurdepääsu Ukraina sadamatele Aasovi meres ja tagades meresõiduvabaduse.

VÄLISMINISTEERIUM

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here