Eesti mõistab hukka Venemaa naasmise ENPAsse

0
430

ENPA Belgia delegaat Petra de Sutter, kelle raportile tugines Venemaa hääleõiguse taastamise resolutsioon. FOTO: ENPA

 

Välisminister Urmas Reinsalu avaldus 2019-06-25

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) kiitis heaks kodukorra muudatused, mis võimaldaksid Vene Föderatsiooni delegatsioonil naasta pärast Krimmi okupeerimist kehtestatud keelu järel. Juba homme toimub hääletus Venemaa delegatsiooni mandaadi taastamise üle. Venemaa mandaadi taastamine sellises olukorras ja sellisel viisil ei ole paraku kooskõlas Euroopa Nõukogu väärtustega ja ei teeni Euroopa huve. 

Olukord, mis ajendas ENPA otsust piirata Venemaa hääletusõigust pärast Krimmi annekteerimist, pole muutunud. Venemaa agressiooni tõttu on Ukrainas hukkunud üle 13 000 inimese, Venemaa jätkab selgelt konflikti eskaleerimist, Venemaa hoiab endiselt vangistuses Mustal merel kinni peetud Ukraina meremehi.

Venemaa soovimatust järgida Euroopa Nõukogu väärtuseid näitab ilmekalt ka Riigiduuma teade Venemaa ENPA delegatsiooni moodustamise kohta. Delegatsiooni kuuluvad väidetavalt ka isikud, kes on kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja. See on ilmselge provokatsioon. Euroopa Nõukogu liikmena on Venemaa viimase aastakümne jooksul rünnanud kahte teist Euroopa Nõukogu liiget.

Kuigi see on ebatõenäoline, loodan siiski, et ENPA lükkab homme tagasi ettepaneku Venemaa delegatsioonile volituste andmiseks. Venemaa parlamendi delegatsiooni naasmine ENPAsse ilma assamblee resolutsioonides sätestatud tingimusi täitmata saadab täiesti vale signaali ajal, mil Venemaa jätkab Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumist, sealhulgas Krimmi ebaseaduslikku anneksiooni. Peame olema kindlameelsed, kui üks liikmetest rikub reegleid, rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. Eesti jääb alati nende põhimõtete eest häälekalt seisma.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.

VÄLISMINISTEERIUM

 

 

Hoolimata Ukraina, Balti riikide, Poola ja Suurbritannia tugevast vastuseisust, toetasid Euroopa Nõukogu 47 liikmesriiki esindavad 118 parlamendisaadikut Venemaale loa andmist saata assambleele delegatsioon, millel lubatakse osaleda 26. juuni EN-i uue peasekretäri valimisel.

Vastasleer on hoiatanud, et Venemaa õiguste taastamine oleks esimene mõra riigile Ukraina-vastase agressiooni eest kehtestatud sanktsioonide režiimis.

Venemaa hääleõiguse taastamisele hääletas vastu 68 ENPA liiget ja kümme jäi erapooletuks. Vastu hääletasid teiste seas kõik kolm Eesti delegaati – Eerik-Niiles Kross, Indrek Saar ja Raivo Tamm.

ENPA otsustas, et selle liikmete “õigusi assambleel ja teistes organisatsiooni organites hääletada, võtta sõna ja olla esindatud, ei peatata ega võeta oma volituste vaidlustamise või uuesti läbi vaatamise kontekstis tagasi”.

ENPA teatas Belgia delegaadi Petra de Sutteri raportile tuginevas resolutsioonis, et see selgitus assamblee reeglite kohta on mõeldud “tagama liikmesriikide õiguse ja kohustuse austamist olla esindatud ja osaleda mõlemas Euroopa Nõukogu statuudijärgses organis”.

EN peatas Venemaa hääleõiguse pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, mida Ukraina ja suurem osa maailmast peavad ebaseaduslikuks. Kreml ei ole protestiks selle vastu alates 2017. aastast tasunud 33 miljoni euro suurust aastast liikmemaksu.

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here