Eesti sõlmis lepingu Lõuna-Korea liikursuurtükkide ostuks

0
183

Foto: Rene Riisalu / mil.ee

Eesti sõlmis 26. juunil lepingu Lõuna-Korealt liikursuurtükkide K9 Thunder ostuks. 46-miljoni euro suurune leping hõlmab lisaks 12 relvasüsteemile koolitust, hooldust ja varuosi.

Esimesed liikursuurtükid jõuavad Eestisse 2020. aastal, teatas kaitseinvesteeringute keskus.

“Liikursuurtükkide hange viib Eesti kaitsevõime uuele tasemele ning on soomusmanöövervõime üles ehitamise kaalukamaid samme. Eesti saab enda käsutusse senisest võimsama tulejõuga relvasüsteemi, mis on välja arendatud ajateenijate ja reservväelaste vajadusi arvestades, on töökindel ja mobiilne ka äärmuslikes tingimustes,” ütles kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk.

Eesti tingimuste jaoks kõige sobivama liikursuurtüki valikuprotsess algas 2016. aastal. Valiku käigus hindasid kaitseväe, -ministeeriumi ja kaitseinvesteeringute keskuse eksperdid erinevaid relvasüsteeme, analüüsi tulemus näitas, et K9 Thunder on neist kõige tänapäevasem ja parima lahinguvõimega liikursuurtükk.

“Soomlaste põhjalik analüüs ning Norras läbi viidud laskmised, kus liikursuurtükid näitasid end Eestile sarnastes või karmimates tingimustes väga töökindlatena, aitasid otsuse langetamisele kaasa. Lähiriikides sama relvasüsteemi kasutamine aitab ühildada hooldus- ja remondivõimalusi ning hankida koos laskemoona ja varuosi,” ütles kaitseinvesteeringute keskuse osakonnajuhataja Priit Soosaar.

K9 Thunder on lisaks Soomele ja Norrale kasutusel Poolas, Türgis ja Indias. Relvasüsteemi eaks on arvestatud vähemalt 30 aastat, seda on keskuse hinnangul kerge uuendada ja ümber ehitada.

Esimesed relvad jõuavad Eestisse 2020. aastal, seejärel kohendatakse relvad ümber, viiakse läbi testimised ja katsetused, ehitatakse valmis vajalik hoiu- ja remonditaristu ning valmistatakse ette tegevväelased, ajateenijate väljaõpe algab 2023. aastal.

Liikursuurtükkide ost on üks selle kümnendi olulisemaid kaitsealaseid hankeid ning samme kaitseväe soomusmanöövervõime üles ehitamisel.

ERR

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here