Kaitseväele täiendavaid varjatud jälgimise õigusi andev seadus jäi välja kuulutamata

0
200

 

President Kaljulaid otsustas 7. märtsil jätta välja kuulutamata seaduse, millega oleks suurendatud Kaitseväe õigusi varjatult kontrollida isikuandmeid ning isikut varjatult jälgida, kuna seadus on vastuolus põhiseadusega ning võib oluliselt riivata inimeste põhiõigusi.

„Praegu kehtivas õigusruumis on politseile ja kaitsepolitseile antud kõik piisavad õigused sellise kontrolli läbiviimiseks, et tagada Kaitseväe julgeolekualade kaitse ning ennetada võimalikku ohtu. Selliste õiguse täiendav andmine ka Kaitseväele on ebaproportsionaalne ja riivab oluliselt julgeolekualal või selle läheduses viibivate inimeste põhiõigusi,” ütles riigipea seadust välja kuulutamata jättes. Ta lisas, et eraldi küsimus on, kas politsei ametkondadel on piisavalt ressurssi nende ülesannete täitmiseks. „Aga see kindlasti ei saa olla piisav põhjendus uute varjatud jälgimise õiguste andmiseks. Ressursiküsimused tuleb lahendada eelarvekõneluste käigus.”

Riigikogu poolt 20. veebruaril 2019. aastal vastu võetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadusega sooviti muuhulgas anda Kaitseväele õigus kaitseväe julgeolekuala kaitseks edasilükkamatul juhul kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks võimalus varjatult kontrollida isikuandmeid riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust, kasutada variandmeid ja konspiratsioonivõtteid ning isikut varjatult jälgida. Riigipea hinnangul on seadus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse §-dega 26, 33 ja 43.

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here