Kavandamisel on Euroopa super-tehnikaülikool, kus inseneriõppele panevad õla alla BMW, Siemens ja Transferwise

0
259

FOTO: TalTech

TalTech koostöös Euroopa tipp-tehnikaülikoolidega tegi Euroopa Komisjonile ettepaneku rahastada initsiatiivi EuroTeQ Engineering University, mis tähendab ühist ambitsiooni õppes ja teaduses ning ettevõtluskoostööd maailma tehnoloogiahiidudega. Komisjoni toetuse korral alustatakse ühise õppetöö väljatöötamist juba selle aasta sügisest.

TalTechi üliõpilastele tähendaks see tulevikus kõikide partnerülikoolide täieõigusliku tudengi staatust, saades valida aineid ning teha eksameid nii virtuaalselt kui kohapeal. EuroTeQ Engineering University hakkakas andma diplomeid ja haridust, mis on vastavuses Euroopa Liidu ja maailma standardite ning tulevikuvajadustega.

TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo ütles, et EuroTeQ’i initsiatiiv on täiesti uus tase ülikoolide koostöös, mis avab kõigile TalTechi tudengitele Euroopa tippülikoolide võimalused. Ta lisas: “See on samas ka usaldusavaldus tehnikaülikoolile, mille tähendust on raske üle hinnata.”

Lisaks TalTechile kuuluvad loodavasse EuroTeQ Engineering Universitysse tehnikaülikoolide koorekihti kuuluvad Müncheni, Taani, Eindhoveni ja Tšehhi tehnikaülikoolid ning Ecole Polytechnique Prantsusmaalt. Kavandatavasse supertehnikaülikooli kuuluks täna kokku 100 000 tudengit, ligi 15 000 teadlast ning nende kõrgkoolide kogueelarve oleks 2,3 miljardit eurot.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll võrdles initsiatiivi tippülikoolide Schengeni ruumiga: „Kõikidel nende ülikoolide tudengitel on tulevikus ligipääs parimatele õppeainetele ja projektidele, mida igast ülikoolist on võimalik leida.” Ta tõi näiteks, et tehnikaülikooli tudengid saavad võtta Müncheni tehnikaülikoolist neid aineid, mida õpetatakse tulevastele autotööstusinseneridele, ning saksa tudengid saavad valida TalTechi IT-ainetest endale sobivaimad. „Just TalTechi ja Eesti IT-kuvand, e-õppe arengud ning initsiatiiv TalTechDigital olid põhjusteks, miks meie ülikool selle uue ning eksklusiivse klubi liikmeks on kutsutud,” märkis õppeprorektor.

Voll lisas: „Igas õppeaines oleks sisuliselt oma tudengivormel, kus koostöös teiste ülikoolide üliõpilastega lahendatakse ettevõtete antud elulisi probleeme ja kus kõikidel tudengitel on võimalus osaleda. Praktilise ja interdistsiplinaarse õppe osakaalu suurendamine on olnud TalTechi suur eesmärk. See tähendab meie teadlastele ja tudengitele praktikabaasi ka sellistes ettevõtetes nagu BMW ja Ubisof.” Voll selgitas, et sageli kutsutakse kõige andekamad ning töökamad praktikandid ka ettevõttesse tööle: „See tähendab, et võimekatele Eesti inseneridele on Euroopa tippettevõtete uksed pärani.”

EuroTeQ initsiatiivi on ellu kutsunud EuroTechi võrgustikku koondunud ülikoolid koos Tallinna ning Tšehhi tehnikaülikoolidega selleks, et ühiselt tippinsenere koolitades anda Euroopa Liidu majandusse senisest veel jõulisem panus. Siin on lisaks ülikoolidele partneriteks sellised ettevõtlushiiud nagu Siemens, Total, BMW ja DAF; Eestist Telia, Transferwise, Eesti Energia, RIA ja ITL.

TalTechi IT-teaduskonna prodekaan Gunnar Piho rõhutas, et uue initsiatiivi eesmärgiks on saada aastaks 2030 Euroopa juhtiv ja mõjukaim teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteem: “Sisuliselt luuakse tuleviku e-ülikool, rahvusülikoolide konsortsium, kus mõteldakse globaalselt, kuid tegutsetakse lokaalselt.”

Tehnikaülikooli rahvusvahelise koostöö juht Reijo Karu lisas: „ TalTechi väliskoostöö seisukohalt on tegu olulise sammuga lähemale maailma tippülikoolidele, millega üheskoos TalTech insenerihariduse tulevikku kujundama on asunud.”

TALTECH

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here