Kirjavõistlus „Kiri küüditatule“

0
168

Küüditamisrong. FOTO: Karl-Erik Talvet. 

 

Eesti Mälu Instituut ja Postimees kutsuvad noori vanuses 16-21 eluaastat osalema märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjavõistlusel „Kiri küüditatule“. Parimad autorid saavad auhinnaks põneva ajalooreisi Leetu. Lisaks sellele on auhinnafondis kolmesaja euro väärtuses kinkekaarte. Osalejad on oodatud ka kevadel toimuvale tänuüritusele. Parimad tööd avaldatakse koos autori nimega Postimehes.

Märtsis 1949 küüditas Nõukogude okupatsioonivõim Eestist üle 20 000 inimese, nende seas nii maa- kui linnainimesi, nii vanu kui noori. Süütud inimesed tembeldati vaenlasteks. Paljud surid ebainimlike tingimuste tõttu teel Siberisse või asumisel. Enamusel küüditatuist õnnestus aastate pärast siiski Eestisse tagasi pöörduda, kuid mälestused kogetud ebaõiglusest elavad edasi pereringis, raamatutes ja muuseumides. Austame ja mälestame ohvreid, et sellised kuriteod enam kunagi ei korduks.

Kutsume noori üles kirjutama kaasaegse Eesti inimesena mõttelist kirja minevikku – küüditatule, kes viibib kaugel kodumaast ning kannatab nälja, hirmu ja külma tõttu. Ta ei tea, et Nõukogude Liit variseb 1991. aastal kokku ja Eesti saab taas vabaks. Ta ei tea, kas ta kunagi vabastatakse ning mis saab tema perest, kodumaast, kogu Euroopast. Sina aga tead!

Milliste mõtete ja emotsioonidega sooviksid pöörduda minevikku selle küüditatu poole? Mida jutustaksid talle Eesti ajaloost, Eesti arengust ning tulevikust, mis on Sinu jaoks olevik?

Kuidas kirjutada?

Võid kirjutada oma sugulasele, kes oli küüditatu ja kelle elulugu Sa vähemalt üldiselt tunned.

Kui peres sellist lugu ei ole või sa ei tea sellest piisavalt, võid kirjutada mõnele neist inimestest kelle lood on lisatud allpool.  Soovi korral võid oma kirja saata ka „tundmatule küüditatule“, kes ei oska seda oodatagi.

Nõukogude võimu ohvrite saatuseid saad kontrollida Eesti kommunismiohvrite e-memoriaalist, sisestades otsingusse nime (www.memoriaal.ee). Teemasse sisse elamiseks saad lugeda memoriaali  kodulehel olevaid infotekste või kasutada teisi allikaid, nt videomälestuste portaali www.kogumelugu.ee (sisesta otsingus „märtsiküüditamine“).

Kiri peaks olema vormistatud isikliku pöördumisena ja mahult mitte ületama 6000 tähemärki koos tühikutega. Kirjutada võib eesti või vene keeles. Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. märts 2021 saates need e-posti aadressile info@mnemosyne.ee. Kirjale peab olema lisatud kirjutaja ees- ja perekonnanimi, vanus, e-post, telefon, kool ning juhendaja või nõustaja nimi (kui on).

Auhind

Nelja parima kirja autorid (koos juhendajatega) saavad 2021. aasta suvel minna põnevale reisile Leetu, mille raames tutvutakse Leedu lähiminevikuga ning külastatakse temaatilisi paiku ja muuseume. Reis sisaldab tasuta transporti, majutust ja toitlustust. Reisi aeg lepitakse võitjatega eraldi kokku.

Nende vahel, kes esikolmikusse ei pääse, läheb jagamisele kokku 300 euro väärtuses raamatupoe kinkekaarte. Lisaks sellele on auhinnafondis Postimehe kirjastuse põnevad raamatud.

Töid hindab Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe žürii. Tulemused selguvad hiljemalt 25. märtsil – märtsiküüditamise mälestuspäeval. Osalejaid tunnustatakse kevadel toimuval tänuüritusel, kuhu on lahkesti palutud kõik autorid koos juhendajatega.

EESTI MÄLU INSTITUUT

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here