Eesti Päevaleht

Estniska Dagbladet

Toimetaja

Stina Kordemets
08-20 49 42

Tellimused ja kuulutused

Kati Aednurm
08-21 84 46

Postiaadress

Eesti Päevaleht, Box 477,
101 29 STOCKHOLM

Toimetuse asukoht

Stockholmi Eesti Maja
Wallingatan 34, 2 treppi

Kirjuta meile!

Kirjuta meile e-mailil info@eestipaevaleht.se või võta ühendust alloleva vormi kaudu.
Tellimishinnad 2018. aastal

Rootsis
1 aasta 690:– kr
6 kuud 420:– kr
Euroopas ja mujal
1 aasta 950:– kr
6 kuud 500:– kr
Aadressi muutusest, tellimise alustamisest või lõpetamisest palume meile teatada 14 päeva ette.
Lehe tellimise Bankgiro:

5174-9000

Maksed välismaalt:
SEB pank
IBAN: SE09 5000 0000 0526 7113 6196
BIC: ESSESESS

Aadress: SEB
106 40 Stockholm

Väljaandja:
Estnisk Tidskrift AB

Kujundus:
Kati Aednurm

Toimetus ei vastuta lehele saadetud tellimata materjali eest.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

HILJUTISED ARTIKLID

Eesti Festivaliorkester esimese Eesti orkestrina klassikalise muusika festivalil BBC Proms

BBC PROMS 2018, Eesti Festivaliorkester, Paavo Järvi. FOTO: Kauppo Kikkas Paavo Järvi dirigeerimisel astus Eesti Festivaliorkester (EFO) 13. augusti õhtul esimese Eesti orkestrina üles maailma...