Eesti Päevaleht

Estniska Dagbladet

Vastutav väljaandja ja peatoimetaja

Tiina Pintsaar
08-20 49 42

Tellimused ja kuulutused

Kati Aednurm
08-21 84 46

Postiaadress

Eesti Päevaleht, Box 477,
101 29 STOCKHOLM

Toimetuse asukoht

Stockholmi Eesti Maja
Wallingatan 34, 2 treppi

Kirjuta meile!

Kirjuta meile e-mailil info@eestipaevaleht.se või võta ühendust alloleva vormi kaudu.
Tellimishinnad 2017. aastal

Rootsis
1 aasta kr 690.–
6 kuud kr 420.–
Euroopas ja mujal
1 aasta kr 950.–
6 kuud kr 500.–
Aadressi muutusest, tellimise alustamisest või lõpetamisest palume meile teatada 14 päeva ette.
Lehe tellimise bankgiro:

5174-9000

Maksed välismaalt:
SEB pank
IBAN: SE09 5000 0000 0526 7113 6196
BIC: ESSESESS

Aadress: SEB
106 40 Stockholm

Väljaandja:
Estnisk Tidskrift AB

Kujundus:
Kati Aednurm

Toimetus ei vastuta lehele saadetud tellimata materjali eest.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

HILJUTISED ARTIKLID

Eerik-Niiles Kross mõjukaimate eurooplaste hulgas

Politico Euroopa toimetus avaldas nimekirja 28 inimesest, kes eeloleval aastal kõige enam Euroopa elu ja poliitikat muudavad. Nende inimeste hulka arvati ka Eerik-Niiles Kross...