Eesti Päevaleht

Estniska Dagbladet

Vastutav väljaandja ja peatoimetaja

Tiina Pintsaar
08-20 49 42

Tellimused ja kuulutused

Kati Aednurm
08-21 84 46

Postiaadress

Eesti Päevaleht, Box 477,
101 29 STOCKHOLM

Toimetuse asukoht

Stockholmi Eesti Maja
Wallingatan 34, 2 treppi

Kirjuta meile!

Kirjuta meile e-mailil info@eestipaevaleht.se või võta ühendust alloleva vormi kaudu.
Tellimishinnad 2017. aastal

Rootsis
1 aasta kr 890.–
6 kuud kr 475.–
4 kuud kr 375.–
Eestis 
1 aasta kr 1100.–
6 kuud kr 650.–
Euroopas ja mujal
1 aasta kr 1400.–
6 kuud kr 750.–
Aadressi muutusest, tellimise alustamisest või lõpetamisest palume meile teatada 14 päeva ette.
Lehe tellimise bankgiro:

5174-9000

Maksed välismaalt:
SEB pank
IBAN: SE09 5000 0000 0526 7113 6196
BIC: ESSESESS

Aadress: SEB
106 40 Stockholm

Väljaandja:
Estnisk Tidskrift AB

Kujundus:
Kati Aednurm

Trükkija:
V-TABISSN – 1090 0283

Toimetus ei vastuta lehele saadetud tellimata materjali eest.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

HILJUTISED ARTIKLID

Välisinvesteeringuid Eestisse piiravad tööealise elanikkonna vähenemine ja kõrge elektrienergia hind

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul vähendavad välisinvestorite huvi Eesti vastu peamiselt tööealise elanikkonna vähenemine, piirangud välistööjõu värbamiseks ning kõrge elektrienergia...