Mitmed teele saatmised Stockholmi Eesti Koolist

0
736

8. juunil oli käes aeg teele saata Stockholmi Eesti Kooli 9. klass ja lõpe tada pidulikult semester kogu kooliperele Eric Ericsonhallenis. Jaan Seim avas lõpuaktuse ja nimetas, et selle aasta 9. klassi lõpetajate näol oli tege-mist hästi eesti keelt rääkiva klassiga. Ta soovitas, et klass hoiaks üksteisega kon-takti ka edaspidi, sest lapsepõlvesõprus kestab kogu elu. 9. klass esitas oma hüvastijätuloona Smurfide suveviisi. Mis sellest, et naer pi-devalt peale tuli – refrään kõlas ilusasti. Omapoolsed viimased tervitussõnad ütlesid

9. klassi poolt Nora Sööt ja Oskar Olsson. Ülle Langel ja Noemi Nilsson, 9. klassi klassijuhatajad, ütlesid omalt poolt kaa-sa viimased manitsussõnad. Ülle meenu-tas, et on näinud, kuidas 20st alustajast F-klassis lõpetas 9. klassi ainult 9 neist. Eriti keskastmes oli aeg keeruline ja käis võitlus võimu pärast. Tihti tuldi õpetajate ruumi abi nõudma lausa iga nädal. Kuid nüüdseks ollakse kasvanud nii indiviidide kui klassina. Ülle oli rõõmus, et klass ei soovi särada üksikute tähtedena taeva-võlvil vaid üksteise kõrval tähistaevana. Minge ja särage! Ka Noemi mainis, et kuigi ta on klas-siga olnud koos vaid kaks aastat, on see olnud kohati šokeeriv, kuid kokkuvõttes tore reis. Tema soovitus teele kaasa oli: “Yes, you can!”

Parim 9. klassi õpilane oli Villem Paju. Kõik õpilased said tunnistused ja mälestu-seks kaasa Eesti Kooli sõrmuse. Oma töö koolis lõpetas Lars-Erik Sund, pikapäevakodu juhataja, keda aga kogu koolipere teadis Lassena. Ta töötas Eesti Koolis 14 aastat ja nii palju kallis-tusi kui tema, pole just paljud koolis laste käest saanud. Lassele pandi pähe lilledest punutud pärg ja tema auks esitati kaks laulu. Kuid oli veel üks lõpetaja – Jaan Seim, kooli direktor ja muusikaõpetaja, koori-juht. Ta on olnud koolijuht 26 aastat. Ees-ti Kooliga seovad teda aga lausa 37 aastat – õpilase, õpetaja ja rektorina. Ka tema sai pähe lillepärja ja Jaani auks näidati pildiseeriat temast erinevatel aastatel rektorina. Kooli õpetajad olid kirja pan-nud laulusõnad ja esitasid tuntud viisil selle ühiselt Jaanile. Tänusõnad andsid edasi Olari Ilison, Eesti Kooli sihtasutu-se juhatuse esimees, Eesti Kooli Sõprade Selts ja Eesti Kooli Lastevanemate Kogu esindajad. Lauldi viimane ühislaul ning kogu kooli-pere koos perede, sugulaste ja tuttavatega valgus välja Eric Ericsonhalleni ette. Õnnitleti kõiki lõpetajaid, sooviti üksteise-le ilusat suve ja enamus neist kohtub juba augustis uuesti.

Seni aga ilusat suve!
TIINA PINTSAAR

 

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here