Näitus „Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]“

0
211

Jaan Toomik, Raoul Kurvitz & Jaan Paavle performance 19.06.1998 Eesti Pangale kuuluvas Maardu mõisas (fotodokumentatsioon). FOTO: EKM digitaalkogu

 

1. novembril avati Kumu kunstimuuseumis EV100 programmi kuuluv näitus “Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]”. Eesti üheksakümnendate aastate kunsti käsitlev näitus sai oma pealkirja kümnendi kultusseriaali “Salatoimikud” järgi. Kuraatorite Anders Härmi ja Eha Komissarovi sõnul kirjeldab nimi aga pigem näituse koostamise ja teoste valiku printsiipe, kui et otsib pealkirjast ilmtingimata metafoorset katust esitatud töödele.

“Salatoimikud” on näitus, mis kaevab kümnendi süvakihtides, üritab heita valgust pisut varju jäänud, unustatud ja kultuurimälus isegi kaduma läinud teostele ning taastada fenomenaalseid teoseid sellest teoste säilimise suhtes nii ükskõiksest kümnendist. 

Näituse kuraatorid keskenduvad üksikutele teostele ja nende omavaheliste seoste kaardistamisele suhtes toonase elukeskkonna ning tajuväljaga. Koos sissejuhatuse (“Intro”) ning näitust raamivate teemaplokkidega (“Reaalsuse vool: Sotsiaalsed transformatsioonid I & II”) on näitus jagatud kaheksaks mõtteliseks osaks, mis kannavad alapealkirju: “Eesti uuringud”, “Kübertorn”, “Fenomen: kommerts-performance”, “Maskuliinsuse metamorfoosid”, “Feminiinne/feministlik” ning “Autompsyko Supervegos”. Sellised jaotused kujunesid n-ö kartoteegi läbitöötamise tulemusel kui “failide” vahel hakkasid moodustuma seosed, alamkartoteegid ja grupeeringud. Näituse vaatamiseks on seega vähemalt kaks võimalikku režiimi: vaadata teoseid autonoomselt, üksikjuhtumitena, mis summa summarum võiks moodustada mingit sorti narratiivi või siis läbi kuraatorite pakutud alajaotuste.

Näitus on avatud 02.11.2018–14.04.2019

ERR

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here