Nej till anhöriga – hemligt om militären ens har några handlingar om M/S Estonia

0
553

FOTO: Dagensjuridik

 

Det är hemligt om det överhuvudtaget existerar några handlingar hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten som gäller förlisningen av passagerarfartyget M/S Estonia. Det anser Försvarsmakten som sade nej när en man som förlorat sina anhöriga i katastrofen begärde att få ta del av handlingar. Kammarrätten instämmer nu i Försvarsmaktens beslut.

Mannen – som är aktiv i en så kallad anhörigförening för MS Estonias offer – vände sig till Försvarsmaktens högkvarter och begärde att få ta del av samtliga handlingar hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, om passagerarfärjan M/S Estonias förlisning på Östersjön 1994.

Försvarsmakten avslog mannens begäran med hänvisning till att handlingarna – i den mån de förekommer – omfattas av sådan sekretess att det är omöjligt att ens kommentera huruvida de efterfrågade handlingarna existerade eller inte.

Diarierna hemliga
Försvarsmakten pekar på att till och med de diarier som förs över allmänna handlingar hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är hemliga:

“Då innehållet i dessa diarier omfattas av sekretess är det med hänvisning till bestämmelserna i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte möjligt för Försvarsmakten att kommentera huruvida efterfrågade handlingar enligt ovan existerar eller inte.”

Den sekretessen som åberopades gäller bland annat för uppgifter som rör verksamhet att försvara landet, förberedelse av sådan verksamhet eller uppgifter som i övrigt gäller totalförsvaret “om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs”.

“Mycket speciellt fall”
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Hans uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

“Uppgifter om MS Estonias förlisning kan inte anses motverka syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder. MUST:s framtida verksamhet kan inte heller skadas. Förlisningen är dessutom ett mycket speciellt fall som inträffade för snart 24 år sedan. Handlingar som berör förlisningen borde därför kunna undantas från sekretess.”

757 personer omkom i katastrofen
Kammarrätten instämmer dock i Försvarsmaktens bedömning om sekretess och hänvisar till ett liknande fall som Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort när det gäller Säkerhetspolisen. Kammarätten skriver:

“Kammarrätten bedömer mot bakgrund av MUST:s uppdrag och verksamhet att uppgiften huruvida MUST förvarar handlingar som berör M/S Estonias förlisning och efterföljande handläggning omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL. Överklagandet ska därför avslås.”

M/S Estonia lämnade Tallinn hamn på kvällen den 27 september 1994 på väg mot Stockholm men sjönk på Östersjön mitt i natten i mycket hårt väder. 757 människor omkom vid katastrofen.

Något som är ovanligt och märkligt är att Riksdagen och inte de anhöriga som fick besluta om att 757 människors död inte får utredas.

DAGENSJURIDIK

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here