Öppetbrev

1
366

FOTO: mindful.org

 

Ö p p e t b r e v

Jag blev väldigt överraskad.

Vi pratar om förändringar i arbetsmiljön.

Jag har jobbat inom mitt yrkesområde under en lång period. Kanada, Estland och 18 år i Sverige. Nu infinner sig en frustration inför att inte få göra sitt jobb med den yrkes kompetens och över en byråkrati som kväver snarare än stödjer kärnverksamheten.

”Förpappring” – demonstrationen av en handling tenderar att bli viktigare än handlingen i sig. Allt två gånger, levda och sedan säga att man gjort det.

               föRPAPPRing + e-förPAPPRINg = mindre fokus på levande verklighet            

Nya krav på dokumentation, kontroller och gransknings förfaranden kommer ständigt, samtidigt som inget tas bort av kärnverksamhet, vilket resulterat i att s t r e s s  har blivit ett av våra största arbetsmiljöproblem. Utmattningssyndrom, etisk stress. Etisk stress är ofta en sund reaktion på  en omöjlig situation där de professionella värderingarna och själva kärnan i yrkeskompetensen ställs mot underbemanning, tidsbrist och arbetsuppgifter som inte hör till kärnverksamheten.

Ur historisk synvinkel var det änglarna som utgjorde den mytologiska plats… idag datorn, som klarar hantera siffror i enormt mycket större utsträckning än människan, och i en kultur där allt kan omvandlas till siffror är det också datorn som är Gud.

Datorifiering av det mänskliga tänkandet är ett sätt att dränera  det mänskliga. En dator är just inte levande. Det utopiska tänkandet – förminska den mänskliga osäkerhets faktorn  och kontrollerandet av verkligheten tagit sig t.o.m. ut i så gott som alla kapillärer.

Vi blir fjärmade från såväl vår omvärld som oss själva. Med påtvingad e-övervakning blir människor förlorare. AI tar troligtvis över kontrollen över människor efter år 2044. 

Det kan bli t.o.m. värre typ som ett Gulag systemet, chippa armen och att vara förevigt uppkopplad.

Den nya arbetsmiljön är här, med e-övervakning, fullt av övervakningsarmband, hjärnskanners och mickrochip. Ett exempel  angående data om personlig integritet blev nyligen sålt till högst bjudande på den globala e-marknaden. Från främmande makter till främmande makter…

Samhällsstruktur som fastnat i sin egen effektivitetshets. Utmattningssyndrom – som ett resultat – är däremot en sjukdom, orsakad av samma strukturproblem.

 Vi lägger samhällets problem på individer och säger att det är individer som det är fel på.

TOOMAS

1 COMMENT

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here