Persoon: Sven Mikser: Oluline on hoida Eesti meelt, keelt ja kultuuri ka väljaspool Eesti riigi valitsemisala

0
216

Foto: välisministeerium

Stockholmi Eesti Päevaleht kohtus välisminister Sven Mikseriga 26. mail Eesti Vabariigi suursaatkonnas Stockholmis, kus arutati poliitiliste suundumuste, Euroopa identiteedi ja päevapoliitiliste väljakutsete üle.

Viimasel ajal räägitakse järjest enam, et klassikaline vasakpoolne-parempoolne skaala poliitiliste vaadete defineerimisel on kaotanud oma relevantsuse ja palju asjakohasem on rääkida avatud-suletud skaalast. Kas Te jagate seda seisukohta?

– Kindlasti see teisenemine toimub ja tänasel päeval me tegelikult räägime väga suurel määral töö teisenemisest. Töö mõiste on oluliselt muutunud ja see avaldab ka väga suurt mõju sellele, kuidas parlamentaarset demokraatiat viljeletakse ja kuidas ideoloogiline jaotumine erinevate poliitiliste jõudude vahel vahetub.

– Teine ja isegi suurem muutus viimase inimpõlve jooksul on infotehnoloogiate areng. Inimestele väga agressiivselt pakutav informatsiooni hulk on kasvanud suurusjärkude võrra. Informatsioon, mille sees me peame orienteeruma ei ole mitte kahe- või kolmekordistunud vaid kümnekordistunud. See avaldab demokraatiale väga suurt mõju. See võimaldab inimese teadvuse ja hoiakutega manipuleerida ja see just on viinud viimastel aastatel väga suure populismi ja äärmusluse tõusule ja mänguvälja polariseerumiseni.

AHTO NIRGI

Edasi loe Eesti Päevalehe numbrist 12/2018

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here