Regeringen bestämde sig för att stänga Pärnu järnväg från 2019

0
290

FOTO: Sille Annuk

Det sista tåget kommer att gå från Lelle till Pärnu och tillbaka den 31 december 2018; Järnvägstrafiken till Pärnu kommer att avbrytas från 1 januari till slutförandet av Rail Baltic, beslutade regeringen vid sin 17 juli session, som diskuterade framtiden för järnvägarna i Estland.

Regeringen bestämde sig för att avbryta upphandling av kollektivtrafiken på Järnvägslinjen Lelle-Pärnu från 1 januari 2019, för att upprätthålla resehastigheten på linjen över 60 kilometer i timmen skulle kräva att man spenderade cirka 17 miljoner euro vid järnvägsrenovering. Regeringen ser inte ut att använda sådan summa som rimlig, med tanke på att byggandet av Rail Baltic kommer att påbörjas.

Höghastighetstågen som förbinder de tre baltiska staterna med övriga Europa är planerad att vara färdig 2025, medan passagerartrafiken bör börja 2026.

Passagerartrafiken mellan Lelle och Pärnu arrangeras med buss från 2019, medan järnvägstrafiken från Lelle till Tallinn och Viljandi fortsätter. Lelle järnvägsstation kommer också att vara öppen.

“Det finns redan effektiva busslinjer inom Pärnu länet”, säger ekonomi- och infrastrukturminister Kadri Simson. “Bussar går till exempel från Tootsi järnvägsstation till Pärnu åtta gånger per dag, men tågar bara två gånger. Att stänga linjen Lelle-Pärnu från 2019 kommer att leda till omorganisation av lokal kollektivtrafik, men jag är säker på att den kan genomföras under resten av tiden. ”

Ministeren tillade att vid slutförandet av Rail Baltic kommer Pärnu att få en utmärkt järnvägsförbindelse med Tallinn och Riga. Därför rekommenderade företrädarna för de lokala myndigheterna att använda summan som planeras för reparation av Lelle-Pärnu-järnvägssträckan för att renovera Pärnu flygplatsen istället.

“Regeringen bestämde i vår att låna och investera ytterligare 135 miljoner euro i mer viktiga infrastrukturprojekt, däribland 40 miljoner i järnvägar. Målet är att öka tågets hastighet på Tallinn-Tartu och Tallinn-Narva-järnvägen till 135 kilometer i timmen och att slutföra den första fasen av järnväg till Haapsalu, dvs Riisipere-Turba-järnvägen “, sa Simson.

Ekonomi- och kommunikationsdepartementet kommer att lägga fram järnvägsplanen för regeringen i oktober. Förutom ovanstående bör det inkludera återuppbyggnaden av Tallinn-Viljandi-järnvägen. Detta innebär en grundlig rekonstruktion av Rapla-Türi-sträckan i två steg 2022 och 2024 för 18,5 miljoner euro. Efter rekonstruktionen ska tåg kunna resa från Tallinn till Viljandi på 1,5 timmar istället för nuvarande 3,5 timmar.

Regeringen kom överens i måndags att utvecklingen av Estlands offentliga järnvägar kommer att fortsätta enligt grundscenariot: järnvägen måste vara minst lika bra som den är för närvarande och investeringarna måste säkerställa att dess kapacitet genomförs. Säkerhetsnormerna för järnvägar måste vara minst lika stora som för närvarande Det kommer att förbättras inom det omfattande infrastrukturinvesteringsprogrammet som överenskommits under våren.

Järnvägsnätet kommer att brytas upp

Enligt Rain Kaarjas, chefen för Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, berövar regeringens beslut Estland ett kontinuerligt järnvägsnät som förbinder Estlands större städer och centra. “Estlands järnvägskarta kommer inte att vara fortlöpande efter avslutningen av Lelle-Pärnu-sträckan”, sa Kaarjas. “Storskaliga projekt kan lätt bli dyrare och deras genomförande kan vara försenad. Därför kan jag inte förutsäga när invånarna i Pärnu län kan resa med tåg igen. ”

Enligt Kaarjas kommer stationerna Tootsi och Pärnu nu att ligga utan renovering, medan plattformarna byggda med EU-stöd till järnvägen Lelle-Pärnu kommer att vara outnyttjade. Byggandet av Rail Baltic kommer också att bli dyrare eftersom materialet måste transporteras på väg.

Meelis Kukk, biträdande borgmästare i Pärnu, beskrev regeringens resolution som ett slag, eftersom detta kommer att beröva Pärnu och Lelle av järnvägar i minst sex år.

“Det här är en lång tid. Det är mycket dåliga nyheter “; Kukk sa och tillade att det fanns mycket argumentering för infrastrukturfinansieringen. “Jag förstod att det fanns ett alternativ att staten skulle ingå ett långsiktigt avtal med Edelaraudtee och företaget kommer att reparera järnvägen i sig. Tydligen har det varit diskussioner under tiden … Jag kan inte säga vad detta beslut är relaterat till. ”

“Det här är dåliga nyheter”, kommenterade Pärnu länsguvernör Kalev Kaljuste. Enligt honom hade beslutet kunnat förväntas, eftersom regeringen redan hade enats om att stödja renoveringen av Pärnu flygplatsen med 20 miljoner euro. Enligt hans ord blir resan till invånarna i Tallinn längs den stängda sträckan en timme längre, eftersom bussarna då skulle resa genom Pärnu.

Kaljuste tillade att Rail Baltic skulle ha lokala stationer. Man kan vara i Tootsi, norra Pärnu länet, den andra i Häädemeeste, södra Pärnu län. “Om staten kan hitta pengar för att bygga järnväg till Haapsalu, vilket är ekonomiskt otänkbart, borde det också hitta pengar för lokala stationer i Rail Baltic i Pärnu län.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here