Riigikantselei selgitas „Estonia“ vraki uuringuid

0
97

Riigisektretär Taimar Peterkop. FOTO: Madis Veltman

 

Riigisekretär Taimar Peterkop selgitas 9. veebruaril ajakirjanikele, millises järgus on „Estonia“ vrakiga seotud uuringute ettevalmistamine.

Valitsus otsustas pidada vajalikuks parvlaeva „Estonia“ hukkumise uute asjaolude täiendava uurimise läbiviimist moel, mis on usaldusväärne, sõltumatu, läbipaistev ja omaste esindusorganisatsioone kaasav. Koos Rootsi ja Soomega tehtud ettevalmistuste hulka kuulub Rootsis kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu, milles vraki juures lubatud tegevuste hulka hauarahu seaduses lisataks „laevahuku uurimine“. Et vrakk asub Soome majandusvööndis, on Soome lubanud läbi vaadata ka seal tegutsemist võimaldava õigusraamistiku. Tõenäoliselt on mõlemad ettevalmistused lõpetatud juuliks.

Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK, samasugune kui Rootsi haverikommissionen) juht Jens Haug selgitas, missuguseid tegevusi see sõltumatu uurimiskeskus on jõudnud teha ja mida kavandab. Ta rõhutas, et „Estonia“ huku uurimise lõpparuanne kehtib täielikult ja pole mingeid faktilisi asjaolusid, mis oleksid kahtluse all. Uus uurimine algatatakse ainult sel juhul, kui uued asjaolud muudavad rahvusvahelise laevahuku uurimiskomisjoni lõpparuande sisu ja laevahuku põhjuseid. Praegune tegevus on esialgne hindamine, kas üldse on vaja uut laevahuku uurimist.

Jens Haug ütles, et saab viimasel ajal pidevalt meile igasuguste teooriatega, mida saatnud “asjatundjail“ puudub faktiline materjal. Asjaolude kontrollimiseks ja järeldustele jõudmiseks on spetsialistidel vaja vähem infot kui üldsusele, kellele oleks vaja võimalikult palju visuaalset materjali, väga teravaid 3D-pilte, et uurimistulemused visuaalselt „söödavaks“ muuta. OJK on sellega arvestanud, et lisaks spetsialistide tegevuse tagamisele tuleb jõupingutusi teha nende töö tulemuste laiale publikule esitamiseks.

Allveeuuringute kava esialgseks hindamiseks, s.t laevavraki olukorra ja ümbritseva merepõhja uurimiseks on keskusel põhijoontes olemas. Sobiva laeva ja uuringuid tegevate uurimisrühmade leidmiseks tuleb teha riigihange, mida pole mõtet enne välja kuulutada, kui Rootsi ja Soome seadused allveeuuringuid vraki ümber lubavad. Vee alla minek on vaja sobitada võimalikult hea nähtavusega aastaajale, mistõttu enne sügist ei juhtu tõenäoliselt veel midagi.

Küsimusele omaste kaasamise kohta uuringuisse vastas Taimar Peterkop, et riigiõiguslikult tagab uurimise sõltumatuse OJK sõltumatus. Kuivõrd kõik OJK õnnetuste uurimise aruanded on avalikud, saab avalikuks ka „Estonia“ vrakiga seotud aruanne. Nädala lõpus ametist lahkuv Jens Haug lisas, et omaste informeerimine tähendabki avalikkuse informeerimist, millele pööratakse seekord tavalisest suuremat tähelepanu. Tema asemel saab OJK juhi kohusetäitjaks laevaõnnetuste spetsialist Elerin Urbalu.

Riigisekretär Taimar Peterkop lubas jätkata kohtumisi hukkunute omaste esindajatega, et neid teavitada esialgse hindamisega seotud toimingute edenemisest.

MADLI VITISMANN

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here