Rubesa mot Baltikum

0
287


FOTO: Mihkel Maripuu

Önskan att sätta styrelsen och aktieägarländerna i deras ställe kommer att kosta lettiska Baiba Rubesa sin position hos RB Rail.

Det gemensamma bolagets styrelse ska väga VD Rubesas befogenheter när det möts i Tallinn i morgon. Lettlands dagspolitik kan vara det enda som kan lämna Rubesa med sitt jobb de närmaste sju månaderna, vilket är när hennes kontrakt löper ut.

RB Rail aktieägare Estland och Lettland uttryckte brist på förtroende för Rubesa i februari. Lettland var opartiskt. Företaget kommunicerade snabbt VD: n skulle inte avgå.

“Styrelsen kommer att diskutera VD: s uppgifter och aktieägarens uttryck för förtroende”, säger ordförande Riia Sillave. “Jag insåg att VD har en annan syn även innan jag ordnade mitt första styrelsemöte. Jag frågade henne om hon skulle vara villig att ändra sin position. Hon sa nej.”

Den estniska ekonomins ministerium sade att medan Rubesas borttagning inte är ett separat mål måste en tävling om att hitta en ny styrelseordförande hållas.

Firing av VD skulle inte påverka förvaltningen, eftersom styrelsen finner styrelsen kapabel. Uppgifterna skulle övertas av andra styrelseledamöter – Litauens finansdirektör Ignas Degutis, Lettlands verkställande chef Kaspars Rokens, och från och med igår Estlands CTO Mart Nielsen.

Rubesas starka karaktär och energetiska prestation fick henne att se ut som kvinnan som kommer att dra lärde sig bandet för att öppna Rail Baltic på åtta år.

Vad som visade sig vara dödligt var hennes överreaktion mot litauernas envishet. Problembarnet i Rail Baltic-projektet är ett avsnitt mellan Kaunas i Litauen och Polen som är för lindrig för att rymma höga hastigheter.

Litauerna är emot dess rekonstruktion, eftersom företrädare innefattar personer som ansvarar för att bygga det i första hand. Det var en litauens förflutna affärsplan att överföra varor från den ryska järnvägen till den europeiska i Kaunas, och hela RB-projektet kom som en besvikelse för lokala järnvägar.

När Rubesa slog en mur för att försöka övertyga Litauen började hon prata ut mot alla tre baltiska länderna i allmänhet och Europeiska kommissionen. Rubesa vill att tidigare avtal som ratificerats av de tre parlamenten ändrats så att alla upphandlingar skulle styras av henne.

När det gäller saker är Rubesa ansvarig för samordning, design och affärsplan. Fællesbolaget kommer att skaffa kommunikations- och elsystem i samarbete med de tre länderna och organisera upphandlingar som är nödvändiga för järnvägsbyggnaderna – till exempel köpa skenorna. Länderna kommer att se till byggandet av banan, stöd infrastruktur, terminaler och depåer till exempel.

Om Lettlands representanter för RB Rail var övertygade om att Rubesa skulle gå sent i fjol, drog de sig tillbaka i februari. Latvians älskar Rubesa som hon ses som symbolen för anti-korruption insatser i landet. Kanada, Statoil och Volkswagen (Rubesa har bott och arbetat i Kanada och Statoil och Volkswagen är hennes tidigare arbetsgivare – ed.) Är aspekter av Rubesas liv som gör varje lettiska pilbåge huvudet.

“Det finns ingen som kompetent, erfaren och ärlig i Estland, Lettland eller Litauen som Baiba Rubesa”, berättade en lettisk tech journalist Postimees.

Lettland är på väg till parlamentsvalet i oktober, och politiker vill inte gå upp mot den älskade Rubesa.

Saker började bli sura i november förra året, när Rubesa berättade för Europeiska kommissionens projektutvecklingsorganisation om förseningar i RB-projektet och att länderna inte räcker för att hålla planen.

Det allmänna designmönstret skulle ske år 2015, men var bara färdigt nu till exempel. Uppgiften för undersökningen att förlänga Tallinns spårvagnslinje till Gamla hamnen skulle vara klar år 2016, medan lösningen uppnåddes i början av 2018.

RB Rail anställde 20 personer i oktober förra året, medan ett förslag att anställa 147 ytterligare anställda gjordes i september. Företaget har lovat att anställa 51 personer idag och bara 74 i slutet av 2018.

Denna situation är möjlig genom att RB Rails styrelse saknar befogenhet att själv fatta viktiga beslut och måste samordna alla kostnader över € 5000 med styrelsen. Litauer strider mot företagets plan att anställa järnvägsingenjörer eftersom de hävdar att de har de nödvändiga experterna.

Trots att förseningarna var fula, förväntades olyckor och inte äventyra järnvägens färdigställande.

“Meningsskiljaktigheter mellan de förvaltnings- och övervakningskommittéer som kom fram i februari är inte tillfälliga önskningar av aktieägarna men är förankrade i vad länderna har kommit överens om,” sa Sillave.

“Överenskommelsen mellan länderna gällde först och främst användningen av statliga budgetmedel. Staterna är ovilliga att ändra den tidigare överenskomna arbetsfördelningen och flytta all verksamhet till det gemensamma företaget. Det handlar om stora bitar av statsbudgetar som inte längre skulle styras av parlamenten om tidigare avtal skulle ändras, “tillade hon.

Rubesa lanserade en offentlig mediekampanj för att få stöd för sina idéer. Hon förklarade för det lettiska mediet hur vissa styrelsemedlemmar fattade beslut på två stolar.

“Jag står ständigt inför inblandning av styrelseledamöter i upphandlingsprocessen och anlitar styrelseledamöter,” sa Rubesa till den lettiska pressen.

Lettlands polisekonferens enhet lanserade en undersökning om inblandning i bolagets verksamhet och en intressekonflikt mellan aktieägare baserat på Rubesas uttalanden i början av mars.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here