TELLIMISHINNAD 2018. AASTAL

Rootsis
1 aasta 690:– kr
6 kuud 420:- kr
Digileht
1 aasta 480:– kr
Euroopas ja mujal
1 aasta 950:– kr
6 kuud 500:– kr
Lehe tellimise Bankgiro (Rootsis tellimiseks):

5174-9000

Maksed välismaalt, ka Eestist:
SEB pank
IBAN: SE09 5000 0000 0526 7113 6196
BIC: ESSESESS

Panga aadress: SEB
106 40 Stockholm

Väljaandja:
Estnisk Tidskrift AB
Postiaadress: Eesti Päevaleht, Box 477, 101 29 Stockholm