Telli leht koju!

TELLIMISHINNAD 2018. AASTAL

Rootsis
1 aasta kr 690.–
6 kuud kr 420.–
Euroopas ja mujal
1 aasta kr 950.–
6 kuud kr 500.–
Lehe tellimise bankgiro (Rootsis tellimiseks):

5174-9000

Maksed välismaalt, ka Eestist:
SEB pank
IBAN: SE09 5000 0000 0526 7113 6196
BIC: ESSESESS

Panga aadress: SEB
106 40 Stockholm

Väljaandja:
Estnisk Tidskrift AB
Postiaadress: Eesti Päevaleht, Box 477, 10129 Stockholm