August Rei -135

0
99

August Rei. FOTO: alchetron.com

 

August Rei oli Asutava Kogu ja Riigikogu esimees, riigivanem, minister ja diplomaat. Vasakpoolsete vaadetega Rei oli üks Eesti sotsiaaldemokraatliku liikumise rajajaid ja ideolooge, kellel oli suuri teeneid Eesti iseseisvuse saavutamisel ja demokraatliku riigi rajamisel. 1940. aastal oli August Rei üks väheseid kõrgeid riigitegelasi ja diplomaate, kel õnnestus Läände põgeneda, kus tal oli oluline roll Eesti Vabariigi järjepidevuse hoidjana.

August Rei sündis 22. märtsil 1886 Viljandimaal Kurla külas, õpetaja peres. Peale kohalikku vallakooli järgnesid õpingud Pilistvere kihelkonnakoolis, Tartus ja Novgorodis. Lõpetanud Novgorodi gümnaasiumi, astus Rei Peterburi ülikooli õigusteaduskonda. 1905. aasta kevadsemestril, revolutsiooniliste sündmuste tõttu, ülikool suleti. Tagasi Eestisse jõudes, tegutses Rei Tartus ja Tallinnas. Tutvustas sotsiaaldemokraatlikke vaateid töölisühingutes, andis välja ajalehte „Sotsialdemokraat”. 1906. aasta veebruaris, osalemise eest revolutsioonilises tegevuses, Rei arreteeriti. Pärast vabanemist jätkas õpinguid Peterburi ülikoolis, kus temast sai üks aktiivsemaid tegelasi Peterburi Eesti Üliõpilaste Seltsis. 1913. aastal, peale õpingute lõppemist, kutsuti sõjaväkke ja hilisem töö advokaadina jätkus Viljandis. Maailmasõja puhkedes tuli advokaaditöö vahetada taas ohvitseripagunite vastu ja minna teenistusse.

1917. aastal oli Rei Tallinnas, kus osales Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee abiesimehena rahvusväeosade loomisel. 1919. aastal valitakse Rei Asutava Kogu esimeheks. Aastatel 1923— 1925 oli August Rei Eesti- Läti piiriküsimuste läbirääkimistel Eesti delegatsiooni juht, samuti osales ta 1925. aastal Eesti delegatsiooni juhina Genfis Rahvasteliidu täiskogul.

1928. aasta detsembrist kuni 1929. aasta juulini oli August Rei valitud riigivanemaks. Tema juhtimisel teostati mitmeid sotsiaalhoolekande ja haridusalaseid reforme. Aastatel 1932—1933 oli välisminister. 1934. aastal kandideeris ta riigivanema ametikohale, valimised jäid aga sisepoliitilise olukorra tõttu lõpuni viimata. Aastatel 1938—1940 oli Eesti saadik Nõukogude Liidus.

1940. aasta 13. juulil Moskvast Tallinnasse tagasi pöördudes, otsustas Rei koos abikaasaga Tallinna asemel Stockholmi lennata ja kuna Rootsi Moskva saadikult oli saadud viisad, õnnestuski neil Riia kaudu põgeneda. Rootsis oli August Rei Uluotsa-Tiefi valitsuse välisminister ja pärast Jüri Uluotsa surma 1945. aastal, sai temast Eesti Vabariigi valitsuse eksiilis peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes. Osales mitmete organisatsioonide asutamises ja tegevuses. Nimetagem siin Eesti Komitee ja Balti komitee asutajaid, samuti oli ta Eesti Rahvusfondi ja Rahvusnõukogu asutajaid ja esimees.

August Rei suri 29. märtsil 1963. aastal ja maeti Stockholmï Bromma kalmistule.

August Rei ja tema abikaasa Therese Rei tuhastatud põrmud jõudsid perekonna soovil kodumaale, kus Tallinna Metsakalmistul toimus 27. augustil 2006. aastal ümbermatmise tseremoonia.

JÜRI TREI

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here