Eesti ja Rootsi allkirjastasid ühisdeklaratsiooni arengukoostööks Ukrainas

0
141

FOTO: välisministeerium

 

22. septembril allkirjastasid Eesti ja Rootsi ühisdeklaratsiooni arengukoostööks Ukrainas.

Eesti Diplomaatide Kool alustab tänavu sügisel Rootsi Instituudi ja Eesti välisministeeriumi finantseeritava arengukoostöö projektiga, mis näeb ette koolitus- ja arendustegevusi Ukraina Diplomaatilise Akadeemia võimekuse suurendamiseks. Projekti käigus viiakse läbi koolitusi, seminare ja õppevisiite Ukraina ja teiste idapartnerlusriikide diplomaatidele ning Ukraina regioonide välissuhtluse eest vastutavatele ametnikele. Rootsi-Eesti kaasrahastatud projekti kogumaksumus on 337 000 eurot.

Eesti ja Rootsi ühisdeklaratsiooni arengukoostööks Ukrainas allkirjastasid välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja Rootsi suursaadik Eestis Mikael Eriksson, sõnavõttudega esinesid Ukraina saatkonna asjur Oleksandr Kushnir ning projekti Eesti-poolse elluviija Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm.

„Täna allkirjastatud ühisdeklaratsioon on märgiline, sest ilmestab nii meie kolme riigi jätkuvalt tugevat ühistegevust kui ka seda, kui tulemuslik on õigeaegne arengukoostöö. 1990. aastate alguses toetas meid ühena esimestest tugevalt just Rootsi ning Ukraina oli omakorda esimene riik, keda arengukoostöö raames 1998. aastal abistasime. Seega sai abisaajast Eestist vähem kui kümne aastaga riik, kellel on võimalik toetada teisi. On väga hea meel, et nüüd saame aidata veel tõhusamalt kaasa Ukraina Euro-Atlandi lõimumisele, edendada seal demokratiseerimisprotsessi ja heade valitsemistavade juurutamist, arendada haridust, ettevõtlust, e-teenuseid ja küberturvalisust,” ütles kantsler Jonatan Vseviov.

„Mul on suur rõõm, et lähme kolmepoolse projektiga edasi. Idapartnerlus on olnud pikka aega Rootsi Euroopa Liidu poliitika oluline osa ja ühtlasi ka tugisammas meie riiklikule poliitikale idanaabruses. Kuna arengud Ukrainas mängivad olulist rolli stabiilsuse ja turvalisuse tagamisel, on Rootsi arenguabi eesmärk edendada struktuurireforme ja kaasajastamist Ukrainas. See programm sobib nende sihtidega väga hästi ja annab suure panuse Ukraina ametivõimude suutlikkuse suurendamisesse. Hindamatu väärtus on ka Eesti asjatundlikkus idapartnerlusriikidega töötamisel,” ütles Rootsi suursaadik Eestis Mikael Eriksson.

Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm tõi välja, et arengukoostöö ühisdeklaratsioon on jätk kümneaastasele koostööle Ukraina Diplomaatilise Akadeemiaga, mis algas samuti Eesti, Ukraina ja Rootsi kolmepoolsest ühistegevusest Rootsi Rahvusvahelise Arengukoostöö Agentuuriga. „Koostööraamistiku uue lähenemisega kaasame lisaks Ukraina diplomaatidele ka Ukraina piirkondlike haldusasutuste riigiteenistujaid. Koolitame neid Euroopa ja euroatlantilise integratsiooni alal; arendame piiriülest koostööd, avalike teenuste digitaliseerimist ning infoturvet ja küberohtude tõrjumist hübriidsõdade käigus. Ukraina Diplomaatilise Akadeemia eesmärk on saada piirkondlikuks sõlmpunktiks erinevate riikide diplomaatide koolitamisel.”

VÄLISMINISTEERIUM

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here