Eesti Kultuuri Koondise aastakoosolek

0
747

Eesti Kultuuri Koondise aastakoosolekul osalejad nii Eesti Majas kui Zoomi kaudu läbi interneti. FOTOD: ekraanitõmmised

 

27. aprillil toimus Eesti Kultuuri Koondise (EKK) aastakoosolek.

Kalju Lepiku luuletuse kevadest luges Jaan Seim, EKK juhatuse esimees.

 

Koosolekut valiti juhatama Jaan Seim.

2020. aastal toimus seitse üritust: rahvakunsti huviring “Triinu” liikmete teoste näitus, EKK 58. aastapäeva stipendiaatide kontsert, Marilyn Piirsalu graafika näitus, EKK aastakoosolek, Marianne Mikko raamatu “Kroon kuningriigis” esitlus, Karin Varblase näitus “Sammalrohelised mõtted” ja praegugi veel kunstisaalis üleval olev näitus “Valik Eesti kunsti Maia Mathieseni kogust”. Ülejäänud üritused jäid pandeemia tõttu ära.

 

Marje Reinans tutvustamas 2020. aasta tegevusi.

 

Lisaks veel on alustatud EKK fotode digitaliseerimise ja fotodel olevate inimeste tuvastamisega koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga.

EKK koduleheküljel on jooksvalt avaldatud teavet ürituste kohta.

Eelmisel aastal lahkus meie hulgast Mart Lindeberg-Lindvet, kes oli pikka aega vastutav EKK majanduse eest.

Tarvo Silivask

 

Õnneks leiti uus inimene Tarvo Silivask, kes nüüd tegutseb EKK majandusküsimustega. Tarvo on Rootsis elanud umbes 10 aastat, õppinud Rootsis ja saanud siin majandushariduse, töötab oma firmas raamatupidamiskonsultandina ja aitab ka teisi Eesti ühinguid raamatupidamise valdkonnas.

2020. aasta lõpetati kahjumiga – laekus poole võrra vähem liikmemakse, täiesti ära jäid aktsiate dividendid, juurde lisandus finantskahjum kuna aktsiate nimiväärtus langes aasta lõpu seisuga.

2021. aastal on tõstetud EKK liikmemaks 50 krooni võrra. Täisliikmemaks on 200 kr, pensionäridele ja õpilastele 150 kr.

2021. aastaks valiti EKK esimeheks Jaan Seim. Valiti uued juhatuse liikmed ja juhatuse asendusliikmed.

On raske planeerida üritusi 2021. aastaks. Kuid paika on pandud kolm tegevussuunda: jätkata büroo tegevust, jätkata kunsti- ja muude näituste, kirjanduslik-muusikaliste kokkutulekute, loengute jne. korraldamist Eesti Majas, jätkata Eesti Kultuurifondi ja EKK hooldusel olevate fondide tegevust. Rohkem tuleb propageerida annetusi EKK Lillefondi, kuhu kõik saavad kellegi tuttava sünnipäeva, juubeli või ka kaastunde avaldamise märgiks teha annetusi lillede saatmise asemel.

EKK juhatus otsustas sel aastal mitte jagada tavapäraseid toetusi kuna eelmise aasta majandustulemused olid kesised.

2020.a. jäi ära Kalju Lepiku sünniaastapäeva tähistamine, kuid selle asemel on otsustanud EKK teha filmi. Seal kõlavad laulud ja luuletused Kalju Lepikult ning mälestused Kalju Lepiku ja tema aja kohta. Oma mälestusi jagavad näiteks Mai Raud Pähn ning Jaan Kolk ja Jaan Paju, kelle isad olid Kalju Lepiku kolleegid. Kavas on küsitleda veel Paul Laani ja oma nõusoleku filmis osaleda on andnud ka Kalju Lepiku tütar Aino Lepik von Wirén. Film valmib koostöös Janika Kronbergiga Eestist. Selgus, et Enn Nõul on olemas palju fotosid Kalju Lepikust ja isegi filmilõik, kus Kalju Lepik ise oma luuletust loeb. Neid lubati filmi kaasata.

Kindlasti on kavas võimaluse korral läbi viia juba 2020.a. sügisel plaanis olnud Ilon Wiklandi näitus.

EKK on saanud Eesti Integratsiooni Sihtasutustest toetust 2800 eurot. Kuna 2022.a. tähistab EKK oma 60. aastast juubelit, siis on kavas 2022.a. kuulutada välja EKK stipendiumite taotlusvoor.

Tänati:

Imbi Rahumaa – lõpetab töö EKK juhatuses, on olnud juhatuse liige 8 aastat.

Ivar Paljak – kauaaegne EKK esimees.

Urve Toots – lõpetab juhatuse asendusliikmena, on aidanud EKK bürood lahti hoida.

Maret Paljak – lõpetab EKK valimistoimkonnas, olnud seal 1990ndatest aastatest.

Tiina Mark Berglund – lõpetab EKK valmistoimkonnas.

Liivi Kõll – lõpetab reviisorina.

Kes ei tunne oma minevikku, see ei tea ka oma tulevikku. Jaan Seim tutvustas EKK liikmetele välja saadetud Eesti kultuuri ainetel Rootsis koostatud viktoriini. Saime teada, et EKK asutati 1962. aastal ja esimene esimees oli Valter Tauli. Lisaks veel palju teisi huvitavaid fakte Eesti kultuuri kohta. EKK büroosse saadeti kolm õiget vastust, kes kõik saavad ka auhinna.

 

Kaader filmist. Jaan Seim tutvustamas ühte Kalju Lepiku kodudest Stockholmis.

 

Tutvustati filmi “Kalju Lepik – kahes Eestis”, mis on tegemisel.

TIINA PINTSAAR

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here