Eesti, Läti ja Taani loovad uue sõjalise juhtimise staabi

0
516

FOTO: Kaitseministeerium

Eesti, Läti ja Taani kaitseministrid allkirjastasid 11. juulil Brüsselis NATO tippkohtumisel ühise tahteavalduse Põhja mitmerahvuselise diviisi väejuhatuse loomiseks. Lisaks allkirjastasid tahteavalduse panustajariikidena Kanada, Suurbritannia ja Leedu.

Mitmerahvuseline Põhja diviisi staap on sõjalise juhtimise üksus, milles Eesti koos Taani ja Lätiga on põhipanustajad. Pikaajalisem eesmärk on see, et staapi panustaksid kõik Balti riikides ja Poolas paiknevate liitlaste lahingugruppide raamriigid. Diviisi staap allutatakse Poolas Szczecinis paiknevale mitmerahvuselisele Kirdekorpuse staabile.

“Tegemist on loomuliku arenguga NATO heidutuse ja kaitse tugevdamisel,” ütles Eesti kaitseminister Jüri Luik.

“Kui Walesi tippkohtumisel otsustasid liitlased NATO staabielementide loomise ja Varssavis liitlaste lahingugruppide toomise Balti riikidesse ning Poolasse, siis nüüd saame rääkida terviklikust sõjalisest staabist, mis keskendub Lätile ja Eestile,” lisas Luik.

Sellise staabi vajadus on eriti aktuaalne olukorras, kus Balti riikidesse ja Poolasse on paigutatud liitlaste pataljonid, mis peavad töötama ja õppusi läbi viima koos kohalike kaitsevägedega.

Logistikat, sidepidamist ja kavandatavat staabi vastutusala silmas pidades hakkab staap sõjalise nõuande alusel paiknema korraga Lätis Adažis ja Taanis, seejuures oleks Taanis asuv staabielement kriisi korral valmis kiireks siirmiseks.

Diviis on sõjalise juhtimise tasand, mis koosneb tavaliselt 2-4 brigaadisuurusest üksusest ja erinevatest toetusüksustest, sellest järgmine juhtimistasand on korpus.

Diviisi staabi ülesandeks on omada pidevat operatiivset ülevaadet regioonis toimuvast, juhtida talle alluvaid brigaade, koordineerida, plaanida ning sünkroniseerida läbiviidavaid õppuseid ja operatsioone nii erinevate ametkondade kui naaberüksustega. Samuti viia läbi talle alluvate üksuste väljaõpet ja tagada nende igakülgne toetus.

Staap alustab tööd juba käesoleva aasta septembris, saavutab esmase operatsioonivõime 2019. aasta esimeses pooles ja täieliku operatsioonivõime 2020. aasta keskpaigas.

Diviisistaabi ja selle toetusüksuse suuruseks kujuneb umbes 300 inimest.

ERR

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here