Eesti väliskogukondade väljaanded saavad jätkusuutlikkuse arendamiseks 34 807 eurot

0
128

FOTO: KÜSK

 

Koostöös välisministeeriumiga avatud toetusprogramm on suunatud Eesti väliskogukondade väljannete toimetuste jätkusuutliku tegevuse toetamiseks.

Programm toimub teist aastat järjest. Käesoleval aastal laekus KÜSKi kaheksa taotlust, millest toetuse saavad seitse projekti. Toetused, mida antakse kogusummas 34 807 eurot, lähevad Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Belgias, Kanadas, Šveitsis ja Saksamaal tegutsevate Eesti kogukondasid ühendavate toimetuste heaks.

Jätkusuutlikkuse arendamiseks tegelevad toimetused toetuse abil muuhulgas väljaannete veebiplatvormide arendamisega, lugejaskonna suurendamisega ning noorte kaasamisega sisuloomesse.

“20. augustil möödub Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest kolm aastakümmet. Seda tähtpäeva tähistavad eestlased paljudes paikades üle kogu maailma. Pidevalt ilmuvad väljaanded on üks võimalus hoida eestlust väljaspool Eestit. Eesti väliskogukondade väljaanded edendavad eesti keelt ja kultuuri ning hoiavad eestlust üle põlvkondade, samal ajal tutvustades seda ka kõigile mitte-eestlastest huvilistele,” ütles KÜSKi juhataja Anneli Roosalu.

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse summa (EUR)
Vancouveri Eesti Selts väljaandega Läänekaare Postipoiss, Kanada Vancouveri eesti kogukonna häälekandja Läänekaare Postipoiss 1 700,00
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis väljaandega Eesti Rada, Saksamaa VEAJAL 2021 7 000,00
Šveitsi Eesti Selts väljaandega Šveitsi Eesti Seltsi Jõululeht Šveitsi Eesti Seltsi Jõululeht 2021 2 599,00
Tartu College väljaandega Eesti Elu, Kanada Eesti Elu Veebiportaal 7 000,00
Eesti Selts Belgias Eesti Seltsi Belgias paberkandjal ja elektroonilised väljaanded rahvuskaaslastele 2 508,00
Rootsi Eestlaste Liit väljaandega Rahvuslik Kontakt Rahvuslik Kontakt 7 000,00
The Nordic Press väljaandega Vaba Eesti Sõna, Ameerika Ühendriigid Ajalehe Vaba Eesti Sõna sisu rikastamine ja täiendamine, muuhulgas ka 30 aasta taasiseseisvusest tähistamine 7 000,00

 

Vancouveri Eesti Selts – Rahastada kohaliku Vancouveri eesti kogukonna väljaannet Läänekaare Postipoissi, mis on Vancouveri eesti kogukonna häälekandja olnud juba aastast 1951 (väljaanne 264. number tuleb nüüd juuli kuus välja).

Eesti Rada, Saksamaa – Tagada ajalehe jätkusuutlikkust uudiste ja informatsiooni vahendamisel Saksamaal elavatele eestlastele, mille kaudu tugevdada lugejate ühtekuuluvustunnet Eestiga, säilitada rahvuslikku vaimu, hoida ja arendada eesti keelt ja kultuuri.

Šveitsi Eesti Seltsi Jõululeht – Tõsta eestluse olulisust välismaal, väärtustada eestlaste töid ja saavutusi Šveitsis ning luua arhiiv eestlusest ja eestlaste tegemisest Šveitsis, mis oleks kõikidele kättesaadav.

Eesti Elu, Kanada – Eesti Elu on loonud uue veebikeskkonna 2021. a. lõpuks, mis võimaldab lugejateni tuua kasutajasõbralik iganädalane digitaalne väljaanne ja pakub kogukonna liikmetele lisaks uudistele ja informatiivsele sisule võimalust ennast väljendada, diskussioonis osaleda ja kaasluua, mille tulemusel laieneb lugejaskond ja on tagatud ajalehe jätkusuutlikkus.

Eesti Selts Belgias – Eesti Selts Belgias suudab süstemaatiliselt ja operatiivselt informeerida kogukonna olemasolevaid ja tulevasi liikmeid neile olulistest teemadest ning tegevustest, mis toetavad eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendavad rahvuskaaslaste ühtekuuluvustunnet Eesti riigiga.

Rahvuslik Kontakt, Rootsi – Ajakirja „Rahvuslik Kontakt“ jätkusuutlikkus suurema lugejaskonna/tellijaskonna ning kõrgema kvaliteediga.

Vaba Eesti Sõna, Ameerika Ühendriigid – Meie eesmärk on ajalehe paremaks ja sisukamaks muutmise kaudu pakkuda Ameerika eestlastele huvitavat ja vajalikku informatsiooni, mis motiveeriks neid meie lehe lugejateks ja tellijateks hakkama, mis omakorda ühendaks hajali elava kogukonna üheks terviklikuks inforuumiks.

KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital)

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here