Laanet: Ühendekspeditsioonivägi tugevdab Läänemere regiooni kaitset. Eesti osaleb Rootsis Ühendekspeditsiooniväe olulisel õppusel Joint Protector 21

0
488

FOTO: Soome kaitseministeerium

1. ja 2. juulil kohtusid Helsingis Ühendekspeditsiooniväes osalevate riikide kaitseministrid, et arutada Venemaa agressiivse käitumise mõju Läänemere ja Kaug-Põhja regioonide julgeolekule ning seda, kuidas koos kaitsetegevusi veelgi tugevdada. Kohtumisel allkirjastasid ministrid poliitikasuunise, mis võtab kokku ministrite ootused sellele koostööformaadile piirkonna kaitse edendamisel.

„Augustis algava Vene Föderatsiooni suurõppuse Zapad 2021 kontekstis on vajalik oma lähiriikidega arutada ühiseid tegevusi lisaks koostööle NATO-s ja Euroopa Liidus. Ühendekspeditsiooniväe formaat on selle jaoks väga sobilik, sest selle riikidel on ühised julgeoleku väljakutsed ja soov meie regiooni selgete tegudega tugevamaks muuta,“ ütles kaitseminister Laanet.

Kohtumisel olid Ühendekspeditsiooniväe liikmesriigid – Eesti, Läti, Leedu, Holland, Taani, Ühendkuningriik, Island, Norra, Rootsi ja Soome – üksmeelel, et lähiajal Läänemere regioonis toimuvat Vene Föderatsiooni suurõppust ja teisi Venemaa sõjalisi tegevusi regioonis jälgitakse hoolega ning neile ollakse valmis neile reageerima.

„Ühendekspeditsiooniväe tugevusteks on sõjaline võimekus ja kiire reageerimisvõime, mida kinnitab ka ministrite poliitikasuunis,“ ütles Laanet.

Poliitikasuunis annab juhised, millised on formaadi prioriteedid ja millistele tegevustele on vaja keskenduda, et suurendada veelgi Ühendekspeditsiooniväe võimekust ja võimalusi julgeolekuprobleemide lahendamisel eeskätt Läänemerel ja Kaug-Põhjas.

„Julgeolekuohud on muutunud mitmekesisemateks, kuid säilinud on ka traditsioonilised ohud. On väga hea, et meil on lähedane liitlaste ja partnerite grupp, mis on valmis nende väljakutsete lahendamisse koos panustama,“ lisas Laanet ning kinnitas, et Ühendekspeditsiooniväe selge tulevikusuund toetab Eesti riigikaitset.

Kohtumisel toimus lauaõppus, mille raames harjutasid kümne liikmesriigi ministrid ja ametnikud kiiret otsuste langetamist väeliidu kasutamiseks ning arutati poliitilisi ja sõjalisi tegevusi ohuolukorras regiooni tugevdamiseks.

Ühendekspeditsioonivägi on Ühendkuningriigi poolt algatatud ja juhitud tahtekoalitsioon, mis koondab sarnaselt mõtlevaid riike. Koostööformaadi fookusaladeks on Läänemere, Kaug-Põhja ja Põhja-Atlandi regioonid.

Septembris toimub Rootsis Ühendekspeditsiooniväe kõige olulisem õppus sel aastal – Joint Protector 21, kus osaleb ka Eesti. Õppuse eesmärk on harjutada Ühendekspeditsiooniväe tegevusi kriisiajal ning liikmesriikide kaitsevägede ja ametkondade vahelist koostööd. Märtsis toimus Läänemerel koalitsiooni operatsioon Expone, kus Ühendkuningriigi mereväealused harjutasid Balti riikide toetamist Läänemerel. 2019. aastal toimus Eestis suur Ühendekspeditsiooniväe õppus Baltic Protector, kus harjutati Eesti toetamist meritsi.

KAITSEMINISTEERIUM

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here