Menukas kahe mehe päevik ajateenistusest Eesti kaitseväes sai kordustrüki. Jõhvi sõjaväelinnakut ootavad järgmisel aastal ees olulised uuendused. Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti

0
91

Raamat “Just nii, härra seersant!”. FOTO: Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum

 

Autorite isiklikul kogemusel tuginev aus ja kaasahaarav jutustus ajateenistusest Eesti kaitseväes „Just nii, härra seersant!” kadus esmakordsel ilmumisel 2014. aastal kiiresti lettidelt, kuid nüüd on Eesti sõjamuuseumi toel ilmunud parandatud ja täiendatud uusväljaanne taas saadaval.

Timo Porval ja Tarvi Tiits kirjutasid mahuka, mitmesugust pildi- ja lisamaterjali sisaldava päeviku vormis teose oma ajateenistuse kogemusest Tapa väljaõppekeskuses pioneeripataljonis aastatel 2008-2009 ja 2004-2005. See müüs enam kui 3500 eksemplari ning tõlgiti 2018. aastal ka leedu keelde. Juba kolmandale kordustrükile on autorid lisanud uued osad, milles jutustavad oma muljeid reservõppekogunemistelt.

Kuigi meeste teenistusest on juba mõnda aega möödas, on „Just nii, härra seersant!” endiselt päevakohane. Üks autoritest, Tarvi Tiits ütles, et kuigi tosinkonna aasta jooksul on kahtlemata mõndagi muutunud, eelkõigevarustuses, tehnikas ja olmetingimustes, siis oma olemuselt on ajateenistuse kogemus jäänud samaks. „Kõik need sisemised heitlused seoses teenistusse minemisega, psühholoogia ja grupidünaamika, teenistuse pikkus ja ülesehitus, präänikuna mõjuv pääs linnaloale ja lihtne unistus soojast veest ja kuivast asemest ja nii edasi,” rääkis Tiits.

Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütles, et mälestusi kaasaja Eesti kaitseväes teenimisest on kirjasõnas talletatud vähe ning „Just nii, härra seersant!” eristub oma haarava jutustamise ja muheda stiiligaLoodan, et see raamat innustab ka teisi reservväelasi oma kogemust ajateenistuses kirja panema,” sõnas Lill.

Raamatut on lugenud ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, kelle hinnangul annab see tulevasetele ajateenijatele hea ettekujutuse, mis neid teenistusse tulles ees ootab. „Lisaks peaks käesolev raamat olema kohustuslik igale tegevväelasele, eelkõige selleks, et mõista ajateenija ja reservväelase arusaama ajateenistusest,” ütles kaitseväe juhataja.

Raamatu „Just nii, härra seersant!” uusväljaannet rahastas Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ning kirjastas Lifedive OÜ. Raamat on müügil raamatupoodides ja supermarketites üle Eesti ning Eesti sõjamuuseumi muuseumipoes Viimsis.

 

Jõhvi sõjaväelinnakut ootavad järgmisel aastal ees olulised uuendused

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis ehituslepingu aktsiaselts KMG Inseneriehitusega Jõhvi sõjaväelinnaku laohoone, hooldus-õppegaraaži, puurkaevu ja trasside ehituseks. Ehituslepingu maksumuseks oli koos käibemaksuga 4,9 miljonit eurot.

„Ehituslepingu eesmärgiks on Jõhvi sõjaväelinnaku taristu kaasajastamine ja optimeerimine, et tagada efektiivne väljaõpe. Varasemalt tegutses Jõhvi sõjaväelinnakus Viru jalaväepataljon, kuid nüüd on lisandunud linnakusse veel ka Kalevi jalaväepataljon ja tankitõrjekompanii. Sellest tulenevalt on vaja hoonekompleks kaasajastada ja optimeerida ruumide kasutust, et tagada võimalikult efektiivne linnaku kasutus ja kulude kokkuhoid,” ütles RKIK kirde taristuportfelli juht Randel Lipp.

Ehituslepingu alusel lammutatakse sõjaväelinnakus ära viis väga vananenud hoonet, millede ülalpidamiskulud ja eesmärgipärasus ei vasta enam nõutele. Uued hooned ehitatakse tänapäeva energia arvestuse nõutele ning laohoone katusele on planeeritud rajada lisaks veel ka päikesepark.

Uue laohoone ehitamiseks on vajalik lammutada vana amortiseerunud remondihall. Lao kõrvale ehitatakse kaasaegsetele tingimustele vastav hooldusõppe-garaaž, mis võimaldab läbi viia nii tehnilist väljaõpet kui ka esmast hooldust.

„Kaitseinvesteeringute keskus on ehitusturul tuntud kui asjatundlik ning detailidele orienteeritud tellija. Meie jaoks on oluline efektiivne lõpptulemus, mis eeldab põhjalikku insener-tehnilist lähenemist. Loodame ennast tõestada kui väärilist partnerit, kuna kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas on see projekt meile esimene,” märkis KMG Insenerehitus AS juhatuse liige Indrek Pappel.

Viimastel aastatel on Jõhvi linnakusse ehitatud uus sõdurikodu, kergladu, 13 sõidukile mõeldud varjualust ning lisaks avati detsembris ka ratsamonument „Tasakaal. Olulise muudatusena saab sel aastal valmis veel linnaku staabihoone rekonstrueerimine. Järgmisel aastal avatakse linnakus uus tegevväelaste kasarm.

Ehituslepingu tähtajaks on 2022. aasta detsember.

 

Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Paldiski sõjaväelinnaku vahipataljoni kasarmu siseruumidesse. Konkursi suurus on ligi 29 000 eurot ilma käibemaksuta.

„Paldiski sõjaväelinnaku taristut on uuendatud viimase aasta jooksul hoogsalt, et nii vahipataljon kui ka toetuse väejuhatus saaks linnakusse ümber paikneda. Peame oluliseks, et uuenenud linnakus väljendaks loodav kunstiteos meile olulisi väärtusi ning mis innustaks meie ajateenijaid ning tegevväelaseid õppimis- ja tegutsemistahtele,” ütles Vahipataljoni pataljoniveebel ja žürii liige vanemveebel Peeter Heinsaar.

Kunstikonkurss kuulutatakse välja kunstiteoste tellimise seaduse alusel, mille kohaselt avaliku otstarbega hoone püstitamise, laiendamise või ümberehitamise puhul tuleb avaliku sektori hankijal korraldada kunsti tellimiseks avalik konkurss. Teos peaks intelligentselt väljendama Eesti Kaitseväele olulisi väärtusi, milleks on ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 25 972 eurot ilma käibemaksuta. Summa on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused. Teise, kolmanda koha ja eripreemiate fondi suuruseks on 2750 eurot.

„Konkursi eesmärgiks on leida sobivaim kunstiteos Paldiski põhjalinnakus asuvasse uude kasarmusse. Kunstiteos kavandatakse uue kasarmu linnapoolse teise ja kolmanda korruse vahelisele avatud alale, kus on seinte ja trepi vaheline tervet hoonet läbiv ruum,” märkis RKIK lääne portfellijuht Mario Metsoja.

Otsitav ideelahendus võiks lähtuda hoone arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olla sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike ja -vorme ning materjale. Lisaks võib teose loomisel kasutada nii tasapinnalist kui ka ruumilist lahendust.

Teose tehnika ja materjalide puhul tuleb eelistada mittepõlevaid materjale. Soovitatavalt metall, klaas, looduslik kivi, keraamika või nende materjalide omavaheline kombinatsioon.

Kunstiteose märksõnadeks on kunstiliselt kõrgetasemeline, väärikus, nähtavus, mõjusus, mõistetavus, kaasaegne esteetika, kvaliteetne keskkond.

Kunstikonkursi võistlusjuhend on leitav www.kaitseinvesteeringud.ee veebilehelt. Taotlusi ja kavandeid saab esitada kuni 12.02.2022.

 

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum / Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here