Sõjamuuseum annab ajaloolise uurimistoetuse abil hoogu ühisloomele Eesti muuseumides. Eesti toetab kommunismiohvritele pühendatud muuseumi avamist Washingtonis

0
121

FOTO: KL fotokogu

 

Teadaolevalt esimese Eesti organisatsioonina pälvis Eesti sõjamuuseum Europeana, Euroopa digiteeritud kultuuripärandi varamu rahastuse projektile, mille eesmärk on arendada ühisloome võimaluste kasutamist Eesti muuseumides.

Ühisloome (crowd-sourcingmõte on, et kõik huvilised saavad oma teadmiste ja oskustega kaasa aidata mingi probleemi lahendamisele. Eesti mäluasutustest kasutab vabatahtlike panust oma andmebaaside täiendamisel edukalt näiteks Rahvusarhiiv, kuid muuseumid on võimalust inimesi ajaloo uurimisel appi kutsuda seni vähe rakendanud.

Eesti sõjamuuseum taotles ja sai Euroopa digiteeritud kultuuripärandi portaali Europeana rahastuse projektile, mille käigus on esiteks plaanis uurida, kas ja kuidas on Eesti muuseumid seni ühisloomet rakendanud. Seejärel kutsutakse asjast huvitatud muuseume osalema ühisloome koolitusprogrammis, mille viivad läbi ala tippspetsialistid Ühendkuningriigist, Belgiast ning Eesti Rahvusarhiivist.

Projekti veab Eesti sõjamuuseumi vanemteadur dr. Mari-Leen Tammela, kelle sõnul võiksid vabatahtlikud materjalide läbitöötamisel, info hankimisel ja kirjeldamisel olla muuseumile hindamatuks abiks. „Nii saaks Eesti ajaloo uurimisel ära teha rohkem, kui muuseum vaid oma jõududega eales suudab”, ütles Tammela. „Kutsume muuseume programmiga liituma, et teada saada, kes ja kuidas ühisloomet seni kasutanud on, millised on olnud väljakutsed, rõõmud ja mured.”

Üks koolitusprogrammis osalevatest muuseumidest on sõjamuuseum ise ja esmalt on plaanis välja töötada kava, kuidas kaasata vabatahtlikke Kaitseliidu fotokogu kirjeldamisse. Sõjamuuseumi poolt aasta eest üle võetud Kaitseliidu muuseumi fotokogus on üle 10 000 foto.

Toetussumma on 9925 eurot ja projekt kestab 2022. aasta jaanuarist juunini. Lisaks Eesti sõjamuuseumile võitsid Europeana ühisloome- ja uurimisgrandi tänavu veel Berliini loodusmuuseum ja Varssavi ülikool.

Europeana on 2008. aastal Euroopa Liidu poolt asutatud avalikuks kasutamiseks mõeldud kultuuripärandi digivaramu, mis koondab enam kui 50 miljonit kultuurilist ja teaduslikku artefakti rohkem kui 3000 institutsioonist üle Euroopa.

 

Eesti toetab kommunismiohvritele pühendatud muuseumi avamist Washingtonis

Eesti toetab 89 000 euroga Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis kommunismiohvritele pühendatud muuseumi avamist, kus käsitletakse maailmatasemel muuseumilahenduste abil enam kui 40 rahva ajaloolisi kommunismikogemusi.

2022. aasta alguses avatava muuseumi eesmärk on tutvustada külastajatele kommunistlike režiimide tõttu kannatanud inimeste ja rahvaste lugusid, et anda edasi kommunismi tegelikku ning ebainimlikku nägu. „Eesti rahva, kõigi meie perede ja üksikute inimeste traagilised kannatused kommunistliku režiimi rõhumise all on maailma ajaloos üks väga oluline kogemus liiga paljude sarnaste seas. Meie kohustus kõigi kommunistliku ideoloogia tõttu kannatanud inimeste ees on oma ajaloost ausalt rääkida, et me seda ebaõiglust ei unustaks ja keegi ei peaks enam iial midagi sarnast läbi elama,” sõnas välisminister Eva-Maria Liimets. „2007. aastal Washingtonis avatud kommunismiohvrite memoriaali juurde loodav muuseum annab meile võimaluse Ameerika Ühendriikide pealinnas kõigile ka enda rahva saatusest ja raskest minevikust rääkida.”

„Kommunismiohvrite mälestusfond soovib, et Washingtoni kommunismiohvrite muuseum oleks tänapäeva mäluasutus, mis edendab ühiskondlikku ja teaduslikku debatti ning mõtestab ja mõistab põhjuslikke seoseid. Me peame ajaloost õppima, muidu oleme sunnitud mineviku vigu kordama,” ütles välisminister Liimets.

Muuseumi rajab Kommunismiohvrite mälestusfond, mille juhatuses on mitmeid silmapaistvaid USA ühiskonnategelasi, muu hulgas ka endine USA suursaadik Eestis Aldona Wos.

Kommunismiohvrite muuseumit rajav samanimeline fond teeb tihedat koostööd koolide, õpetajate, partnerorganisatsioonide ja teiste muuseumitega, et soodustada ja edendada kommunismikuritegude uurimist. Eestis teeb Kommunismiohvrite fond koostööd Eesti mäluinstituudi, Vabamu, mitmete muuseumite ja valitsusasutustega ning Ameerika Ühendriikides tegutsevate Eesti ja Balti riikidega seotud organisatsioonidega.

EESTI SÕJAMUUSEUM – KINDRAL LAIDONERI MUUSEUM / VÄLISMINISTEERIUM

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here