Stockholmi Eesti Huvikool – Eesti Kooli taimelava ja lapsevanemate tugipunkt

0
1648
Laagris. (Fotod: Sirle Sööt)

Igal õppeaastal osaleb Stockholmi Eesti Huvi- kooli tegevustes ligi 70 last vanuses 0 – 14-a. Hulk lapsi tuleb ja läheb, kuid on peresid, kes osalevad Huvikooli tegevustes aastaid, ka siis kui argipäeval käiakse Stockholmi Eesti Koolis.

See, et me tegutseme Eesti Koo- li ruumides aitab kindlasti kaasa sellele, et lapsele valitakse kooliks just Eesti Kool. Ruumid on muutunud koduseks ja laps tunneb ennast turvaliselt.

Head kuulajad.

Huvikoolis kohandame igal aastal oma tegevust nii laste kui juhendajate järgi. Igal juhendajal on vabad käed tundide läbiviimisel ning on võimalus lähtuda laste keeleoskusest. Tavaliselt läbib kõiki tunde üks ja seesama teema, et õpitu lapsele lihtsamini kinnistuks.

Juhendajaid, kes sümboolse tasu eest pühapäeviti laste koolitamisega sooviksid tegeleda, tuleb otsida tikutulega. Hetkel olemegi mures, kuidas leida kaks uut õpetajat. Beebikooli aastaid juhendanud Maire Vill läheb täiskohaga tööle Eesti Kooli kantseleisse ja mudilas- ringi laulutundide juhendaja, pärimusmuusik Säde Tatar, kolis tagasi Eestisse. Oleme tänulikud iga soovituse eest, kui keegi tunneb või teab mõnda õpetajat või asjaarmastajat, kes oleks huvitatud iga teine pühapäev juhendama laulutun- de mudilastele ning iga teine esmaspäev juhtima Eesti Majas beebikooli. Meie jaoks ei ole tähtsad mitte juhendaja diplomid, vaid see, et ta lastega saab hea kontakti ning lap- sed tahavad eesti keeles laulma tulla.

Kevadõppeaasta lõpetame alati ke- vadpeoga, kus kõik õpilased saavad tunnistuse. Kuna sellel aastal oli samal päeval Rootsi emadepäev, siis üllatasime emasid väikese luulekavaga. Eks seeole igale emale parim kingitus, kui laps talle emakeeles luule- tuse loeb. Luuletusi aitasid meil kodus harjutada nii eesti-, rootsi- kui ka portugalikeelsed isad.

Sellel kevadpeol said meie draamastuudio õpilased puhata ja olla ise publikus ning vaadata Tartu Laulupeomuuseumi Teatristuudiumi õpilaste etendust “100 aastat Koidulat”, mis põhi- nes etendusele “Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola”, mida me ise draamastuudioga paar aastat tagasi mängisime. Tore oli näha laval 8- kuni 16-a. noori mängimas. Vanemate las- te eeskuju kulub meie draamastuudio õpilastele suuresti ära.

Kevadhooaeg ei lõppenud Huvikoolis kevadpeoga, vaid perepiknikuga Drottningholmi pargis ja kevadlaagriga Veskijärvel. See ei olnud küll nii planeeritud, kuid teatud asjaolude tõttu langesid mõlemad tegevused samale ajale ning vanema- tel tuli valida kuhu minna. Tore oli mõlemal pool.

Harjutus “Kallista puud”.

Veskijärvel toimunud kevad- laager valmis koostöös Vaba- õhuühing Veskijärve juhatuse- ga. Tänu neile saime korraldada üheskoos terve päeva kestnud ellujäämiskoolituse nii lastele kui täiskasvanutele. Koolitajaks oli eestlaskonnas kõigile tuntud oma ala asjatundja Harry Sepp. Lisaks teadmistele, mida teha, kui oled metsas eksinud, õppisid lapsed järvel paadiga aerutama ning kala püüdma. Lisaks luge- sime eestikeelseid raamatuid. Matkarajal õppisime taimi ja puid tundma, määrasime kelle kaka ja kelle jäljed metsarajale jäänud. Nautisime saunaleili ja tegime üheskoos lastega süüa ning pesime aknaid.

Kohe pärast jaanipäeva käi- sime koos keelepesa juhendaja Airi Brandtiga üleilma eesti keele õpetajate koolitusel. Tallinna vanalinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus saime uusi teadmisi uuemast lastekirjandusest ja lugemise osatähtsusest keeleõppes. Koolituse teises pooles käisime Naissaarel, kus anti praktilisi näpunäited huvitava koolitunni ettevalmistamiseks ja räägiti mitmekeelsusest ning keelearengust üldisemalt.

Huvikooli juhtidel ei olegi tegelikult võimalust päriselt suve- puhkusele minna, sest juba 30. juulil algab Suvekodu Metsakodus, kuhu sellel aastal sõidab 68 last. Need pühapäevad, mis me Huvikoolis veedame ja suvepäe- vad Suvekodus, ongi meie jaoks üks tore aktiivne puhkus.

Täname kõiki lapsevanemaid ja juhendajaid, kes Huvikoolis sellel õppeaastal aktiivselt kaasa tegid ning ootame kõiki tagasi Huvikooli 24. sep- tembril.

Kaunist suvepuhkust!

SIRLE SÖÖT
Stockholmi Eesti Huvikooli juhataja

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here