Stockholmi Eesti Maja tähistas 50 aastapäeva kolimisest Wallingatan ruumidesse

0
410

Mats Adamson, Stockholmi Eesti Maja juhatuse esimees tutvustamas Eesti Maja tegevust. FOTOD: Tiina Pintsaar

 

10. detsembril tähistas Stockholmi Eesti Maja 50 aastapäeva kolimisest Wallingatan ruumidesse. 1970. aastal osteti Wallingatan 32 ja 34 ning tegevusega alustati 1971.a. sügisel.

Mats Adamson, Stockholmi Eesti Maja juhatuse esimees, tervitas kohaletulnuid, tutvustas Eesti Maja juhatust ja andis lühiülevaate Eesti Maja tegevusest.

Mats Adamsoni sõnul on Eesti Maja ülesanne olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev. Peaaegu iga kord pärast juhatuse koosolekuid saadetakse välja infokiri, mis annab ülevaate arutatust. E-maili saajate nimekirjas on umbes 400 inimest.

Stockholmi Eesti Maja 2020. ja 2021. aastakoosolekuid füüsilises vormis pandeemia tõttu ei toimunud. Hääletamine toimus kirja teel.

Pandeemia tõttu on saanud Scala teater ja Eesti Maja restoran üürisoodustusi. Eesti Maja on aidanud Scala teatril taodelda 50% riiklikku üüritoetust. Aastas on Eesti Maja üüritulud umbes 4,6 miljonit.

Juriidilised protsessid endise majahooldaja ja juhatuse vastu on lõppenud. Kolm väikest korterit, mille sissepääs asub sisehoovist, tuleb taastada oma esialgses kujus. See on aga kaasa toonud, et üks sellise korteri üürnikke on Eesti Maja kohtusse kaevanud ning protsessiga alustatakse 2022.a. jaanuaris. Valesti sõlmitud üürilepingud on Eesti Maja juhatus otsustanud vaidlustada – üks taoline juhtum on võidetud ja üürnik on Eesti Majast välja kolinud, teine on veel käimas.

Eesti Maja juhatus on pildistanud ja lasknud uurida torustike olukorda majas. Selle tulemusena on juhatuse hinnangul vaja välja vahetada osa torustikke ning teostada remont osades korterites. Selleks on planeeritud lähima 5 aasta jooksul kasutada umbes 25 miljonit SEK, milleks on kavas võtta laenu. Torustiku vahetusega Wallingatan 34 on kavas alustada 2022-2023 ning sellega seoses renoveerida 3-4 korterit.

Et katta taolisi kulutusi on vaja Eesti Majal tõsta üüritulusid. Praegused üürilepingud vaadatakse üle ja vajadusel ühtlustatakse need turuhinnaga. Üürisoodustust saavad endiselt need Eesti organisatsioonid, mis tegutsevad liikmemaksudest sissesaadava tuluga. 5. korrusel asuvad “Viru” ruumide üürnikele on kavas pakkuda asendusruume 2. korrusel ning “Viru” ruumid ümber ehitada korteriks, mis võimaldab suurendada üüritulu. Sellega on kavas alustada 2022. aastal.

Eesti Majal pole võimalust hoida endal eraldi kontorit ning ka praegune Eesti Maja kontoriruum koos seal kõrval asuvate ruumidega on kavas välja üürida. Läbirääkimised maakleriga on käimas.

Taave Sööt Vahermägi, Eesti Maja tegevdirektor. 

 

Stockholmi Eesti Maja tegevdirektor Taave Sööt Vahermägi jätkas Eesti Maja tegevuse tutvustamist. Eesti Maja on vaidlustanud osaliselt kinnisvaramaksu määramise ning saanud maksuametist tagasimakse.

Eesti Maja kunstikogus on mitmete aastakümnete jooksul kogunenud umbes 450 erinevat kunstiobjekti. Eesti Maja on otsustanud eelistada kuni 1991. aastani tehtud töid ning valikuliselt hakatakse ülejäänud kunsti müüma.

Eesti Maja restoran on avatud tööpäeviti. Õhtuti kasutatakse ruume aktiivselt erinevate Eesti organisatsioonide poolt.

Jüri Trei, Eesti Lipu Seltsi esimees, tervitas Eesti Maja tähtpäeva puhul ning kinkis spetsiaalselt selleks puhuks erimärgistusega lipu koos lipu kinkimise tunnistusega.

Jüri Trei üle andmas lippu Mats Adamsonile.

Jüri Trei meenutas, et Stockholmi Eesti Maja on olnud tihti kokkusaamiskohaks esimeste suhete loomiseks Eesti kultuuri arendamisel. Näiteks nii Arne Mikk kui Eri Klas leppisid tihti Eesti Vabariigi taasiseseisvumise algusaastatel kokkusaamisi Eesti Majja siinsete kultuuriasutustega. Jüri Trei tänas ka kohalviibinud Hans Leppa, kes oli aastatel 1991-1994 Rootsi kultuuriatašee Eestis, tema panuse eest Eesti kultuuri arendamisel ja tutvustamisel Rootsis.

 

Sirle Sööt

Sirle Sööt, Rootsi Eestlaste Liidu esimees, tänas Stockholmi Eesti Maja juhatust selle eest, et neil on süda õiges kohas ja nad hoolitsevad Eesti Maja eest, mis loodetavasti jääb järeltulevatele põlvedele samuti ühiseks kokkusaamiskohaks. Ta rõhutas eriti Eesti Majas asuva arhiivi tähtsust, sest praegu üles kasvav põlvkond ei tea pagulaste lugusid ning see on vaja edasi anda.

 

Jaak Akker

Eesti Maja vanematekogu nimel andis Jaak Akker üle Eesti Maja juhatusele pudeli šampust ja kingituse Eesti Majale. Tema sõnul on ta alati tundeline, kui saabub Eesti Majja, sest tunneb, et maja vastab talle samade tunnetega. Ta palus viivuks mõelda ka kõigile neile, kes on selle suure kolimise Eesti Majja omal ajal teoks tegid.

 

SweedEst ansambel esinemas

Kahe lauluga esines ansambel SweedEst.

Koosviibimine lõppes jazzmuusika ja ühise koosviibimisega.

TIINA PINTSAAR

 

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here