Toetust saavad 22 rahvuskaaslaste kultuuriseltside projekti välisriikides

0
59

FOTO: Integratsiooni Sihtasutus

 

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi tulemusena saab toetust kogusummas 40 000 eurot 22 välisriikides tegutseva eesti kultuuriseltsi projekti. Projektid viiakse ellu 12 riigis üle maailma.

„Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja Eesti identiteedi säilimisele. Kesksel kohal on nooremate põlvkondade kaasamine eesti kultuuriellu ja Eestiga tihedamate sidemete loomine. Näiteks väliseesti kooride ja tantsurühmade kaasamine Eesti laulu- ja tantsupeo liikumisse on meile väga tähtis,“ ütles Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Taotlusvooru laekus kokku 42 taotlust, hindamiskomisjon valis toetuse eraldamiseks 22 eesti keelt ja kultuuri edendavat projekti. Toetuse saanud projektid viiakse läbi 12 riigis üle maailma: Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Moldovas, Venemaal, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.

„Seekord pakkusid väliseesti kultuuriseltsid mitmeid selliseid projekte, mis ei hõlma ainult eeslaste kogukondi võõrsil, vaid pakuvad võimalust ka kohalikel elanikel tutvuda Eesti kultuuriga,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Näiteks Kanada kogukonna „KesKusMis“ videomängu abil saavad erineva keele oskusega noored interaktiivselt eesti keelt õppida, seejuures ringi liikudes ja omavahel suheldes. Bostoni Balti Filmifestival 2021 kaasab kohalike elanike erinevaid põlvkondi filmiseanssidele, kus saab vaadata filme Eestist ja arutleda nende üle koos filmirežissööridega. Leedu Eestlaste Seltsi planeeritud Annika Haasi fotonäitus „Naiste jõud“ Leedu parlamendihoones Vilniuses pakub võimaluse saada osa Eesti kultuurist ning võrrelda kahe riigi, Leedu ja Eesti sarnasusi ja erisusi.

Taotlusvooru eelarve oli 40 000 eurot, toetuse maksimaalne summa oli 4000 eurot taotluse kohta.

Iga-aastast väliseesti kultuuriseltside taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Integratsiooni Sihtasutus korraldab konkurssi alates 2016. aastast, enne seda viis taotlusvooru läbi Kultuuriministeerium.

 

TAOTLUSVOORU TULEMUSED

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Leedu Eestlaste Selts Annika Haasi fotonäitus „Naiste jõud“ Vilniuses 1 000.00   EUR
2. Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond Ajaleht Peterburi Teataja 2 090.00   EUR
3. Eesti Maja Hollandis/Estse Huis in Nederland Eesti rahvatantsu õpetamine Hollandis 3 000.00   EUR
4. Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul Virtuaalne LEP (Lääneranniku Eesti Päevad) Eesti Koor 870.00   EUR
5. Eesti Selts Belgias ESB laulu- ja tantsujuhtide täiendkoolitus 1 200.00   EUR
6. Estniska Föreningen i Lund Lundi Eesti Maja raamatukogu kaasamine Lõuna-Rootsi eestlaskonna kultuuritegevusse 500.00   EUR
7. Tampere Eesti Klubi ry Tampere Eesti Klubi 25. aastapäev 1 000.00   EUR
8. Estonian Studies Centre Estonian Music Week Torontos 4 000.00   EUR
9. Tuglas-seura ry Helsingi Mardilaada lasteprogramm 2 330.00   EUR
10. MTÜ Tantsupeomuuseum „Soome-eestlaste tantsurühmad – Eesti tantsukultuuri hoidjad Soome Vabariigis“ 2 800.00   EUR
11. Estonian Arts Centre KesKusMis videomäng 2 000.00   EUR
12. Kotkajärve Metsaülikool Virtuaalne Metsaülikool 2021 1 500.00   EUR
13. Mittetulundusühing RAHVARÕIVAS Rahvarõivakoolituse teoreetilised kursused USA väliseestlastele koostöös Eesti Kultuuriseltsiga Chicagos 1 760.00   EUR
14. AO Communitatea Estona din R. Moldova/Moldova Eesti Selts Jaanipäeva tuli – aasta kõige olulisem tuli meie hinges 1 000.00   EUR
15. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Eesti rahvatantsu õpetamine Riia Eesti koolis 2 000.00   EUR
16. Arteesia A.s.b.l. Eesti koorilaulutraditsiooni hoidmine Euroopa eesti kogukondades 2 500.00   EUR
17. Rootsi Eestlaste Liit Eesti Vabariigi 103. aastapäeva üleriiklik virtuaalne kontsertaktus Rootsis 790.00   EUR
18. Stockholms estniska sångkör/Stockholmi Eesti Segakoor Stockholmi Eesti Segakoori kontserdi salvestus ja levitamine 2 360.00   EUR
19. Eesti Kultuuri Koondis/Estniska Kultursamfundet Kultuursündmuste projekt rootsieesti kogukonnas 2021. a. 2 800.00   EUR
20. Mittetulundusühing Estonian Folks International Rahvatantsujuhendaja täiendkoolitus Eestis 600.00   EUR
21. The Boston Estonian Society Inc./Bostoni Eesti Selts Boston Balti Filmifestival 2021/ Virtuaalne Festival 2 400.00   EUR
22. Londoni Eesti Selts LONDONI EESTI SELTSI 100. SÜNNIPÄEV 1 500.00   EUR

 

 

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here