Valitsusele tutvustati kaitseväeteenistuse aruannet

0
980

FOTO: mil.ee

Valitsus sai 22. augustil ülevaate kaitseväekohustuslaste, ajateenijate, tegevväelaste ja reservväelastega seotud eesmärkide täitmise aruandest möödunud aastal.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on viimastel aastatel ajateenistuses tehtud muudatused end õigustanud.

„Lõpule on jõudmas 2012. aastal algatatud Kaitseväe väljaõppekeskuste taristu ulatusliku renoveerimise programm, parandatud on toitlustustingimusi, eelmisel aastal tõsteti ajateenija lapse toetust, olulist rõhku on pandud psühholoogilise nõustamise ja sotsiaalnõustamise kättesaadavuse parandamiseks väljaõppekeskustes,“ lausus Luik.

Ta lisas, et senisest ulatuslikumalt viiakse läbi eesti keele õpet muukeelsetele ajateenijatele, Kaitsevägi on teinud muudatusi väljaõppes ning tervislikel põhjustel väljalangevus on vähenenud pea poole võrra.

Kui 2017. aastal oli ajateenistusest väljalangevus 18 protsenti, siis mullu langes see 10 protsendini.

Tegevväelaste arv suurenes 2018. aasta lõpuks võrreldes aasta algusega 135 võrra ehk 3422-ni. “Tegevväelaste arvu kasv riigikaitse arengukavas seatud tempos näitab, et kaitseväelased tunnevad ennast väärtustatuna ning motivatsioon riigikaitses osalemiseks on kõrge,” lausus Luik.

Luige sõnul jätkub töö riigikaitse arengukavas 2017–2026 püstitatud eesmärgi täitmiseks ehk ajateenistusse võetavate kutsealuste arvu suurendatakse järkjärgult 4000-ni arvestades Kaitseväe taristu võimalusi ning instruktorkoosseisu juurdekasvu.

Mullu toimus Eestis kaks reservüksustele mõeldud lühikese etteteatamisajaga õppekogunemist ehk välkõppust „Okas“.

„Eesti välkõppused on NATO riikides unikaalsed ja nendega kaasneb märgatavaid väljakutseid, ent selliste õppuste korraldamine on ainus viis, kuidas tagada realistlik ülevaade reservarmee valmidusest kriisi korral kiiresti mobiliseeruda,“ ütles kaitseminister Luik.

Luige sõnul on Eesti selliste õppuste korraldamisel mitte ainult Baltikumis, vaid kogu Euroopas teenäitaja. „Suur tänu kõigile reservväelastele, kes on andnud neisse õppustesse oma panuse, välkõppusi on sõjalise kaitse usutavuse tagamiseks väga oluline rutiinselt jätkata,“ märkis ta.

Möödunud aastal tõsteti lisaks tegevväelaste palkadele ka reservväelastele makstavat õppekogunemisel osalemise tasu. Seda neljandiku võrra.

2018. aastal asus ajateenistusse 27 naist. Kaitseressursside Amet on suurendanud naistele ajateenistust tutvustavate ürituste arvu ning Kaitsevägi sisse viinud võimaluse neidudele osaleda ajateenijate töövarju projektis.

Veteranipoliitika raames viidi läbi 2018. aastal missioonieelseid ja -järgseid koolitusi ja nõustamisi nii pereliikmetele kui ka tegevväelastele ning osutati muid veteranipoliitikaga ette nähtud teenuseid, mis aitavad missioonidel osalenute heaolu tagada.

Avalikkuse teavitamiseks korraldati 2018. aasta aprillis sinilillekampaania, millega müüdi ligi 50 000 sinilille, korraldati sinilillejookse mitmetes linnades ning Veteranirocki kontsert Tallinnas Vabaduse väljakul.

KAITSEMINISTEERIUM

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here